Niemand die als vrijwilliger aan de slag gaat wil een ongeluk of letsel oplopen. Toch wordt niet altijd even veilig gewerkt en daardoor kunnen ongelukken gebeuren die voorkomen hadden kunnen worden. Ook willen we niet aansprakelijk gesteld worden voor zaken waarvoor we niet weten dat we er verantwoordelijk voor zijn. IKL vindt het belangrijk dat vrijwilligers veilig in natuur en landschap kunnen werken en heeft daarom een plan opgesteld hoe vrijwilligerswerkdagen veilig kunnen worden georganiseerd.

Het plan kan ook gebruikt worden door vrijwilligersgroepen die activiteiten organiseren of kan gebruikt worden om een eigen plan op te stellen. De aanpak is in wezen eenvoudig. Eerst worden de activiteiten beschreven. De risico’s worden geïnventariseerd en gewogen. Tenslotte wordt beschreven hoe dit vastgelegd wordt en hoe ervoor gezorgd wordt dat er verbeterd wordt.

Voor het grootste deel van het vrijwilligerswerk in het landschap geldt dat de risico’s van dien aard zijn dat de veiligheid met kleine aanpassingen verbeterd kan worden. Voor enkele werkzaamheden echter waren grotere aanpassingen nodig. Zo is er in het verleden een aparte werkwijze uitgewerkt voor het snoeien van hoogstamfruit.

Dit plan van aanpak is de vierde revisie en behandelt naast Arbo ook het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en de wet Natuurbescherming. Vrijwilligersgroepen die vragen hebben over veilig werk in het landschap hebben kunnen we in de meeste gemeenten in Limburg gratis helpen.

Contactpersoon j.kluskens@ikl-limburg.nl