Het Elisabeth Strouven Fonds daagt met haar derde editie van Stadsgoud de stad Maastricht uit om met goede plannen te komen. Deze keer is de natuur inspiratiebron en uitgangspunt. Het fonds wil mensen prikkelen om op een creatieve en vernieuwende manier om te gaan met de natuur in deze stad. Kan natuur inspirerend en educatief zijn voor iedereen? Krijgen we zo meer respect voor de natuur? Deze ideeën zijn het goud voor de stad. Het Elisabeth Strouven Fonds heeft €100.000,- gereserveerd om de allerbeste ideeën mee te helpen ontwikkelen.

Wat is natuur?
Een ding is zeker: natuur is waardevol en heeft invloed op de stad en de mensen die er wonen en werken. Het zorgt voor ontspanning en recreatie. We kunnen ervan leren en we kunnen ons eraan ergeren. En het heeft effect op onze gezondheid en welzijn.

Maastricht bestaat uit mensen, stad en natuur. Wat je onder natuur verstaat verschilt per persoon. Is echte natuur altijd spontaan ontstaan, zonder toedoen van de mens? Of geldt een keurig aangelegd park ook als natuur? Is het wandelgebied op Sint-Pieter, of de aangelegde Groene Loper ‘natuur’? En het nest slechtvalken op de Sint Jan of het onwillige onkruid tussen de stoeptegels?

Iedereen kan meedoen
Iedereen kan een plan indienen: personen, verenigingen en stichtingen. Op www.stadsgoud.nl staat een inschrijfformulier dat helpt bij het formuleren van het plan. Alle plannen moeten uiterlijk op 18 maart 2017 zijn ingediend. Een deskundige jury selecteert uit alle inzendingen 8 tot maximaal 10 plannen.

Presentatie
Op zondag 2 april 2017 worden de beste plannen in de Bonbonnière aan de jury en het publiek gepresenteerd. Na de presentaties zal de jury haar oordeel formuleren en de beste ideeën honoreren met een geldbedrag. Het bedrag dat het verschil maakt tussen idee en realisatie. Er wordt een ton verdeeld. Hierbij wordt aan één plan €50.000,- toegekend, aan één plan €25.000,- en is voor vijf plannen ieder €5.000,-. Dit geld is bedoeld voor de realisatie van de plannen.

Ga naar www.stadsgoud.nl voor alle informatie en voorwaarden.