Nationaal Landschap Zuid-Limburg herbergt unieke kwaliteiten die het waard zijn om behouden en zo mogelijk, versterkt te worden. Stichting IKL en partners willen hier graag een bijdrage aan leveren. Daarom hebben wij mede het initiatief genomen om samen met Natuurrijk Limburg Zuid, VVV Zuid-Limburg en LLTB vijf verbindende thema’s op te pakken. Dit betreft:

  • Natuur en landschap
  • Biodiversiteit
  • Waterbeheer
  • Korte ketens
  • Landbouw van de toekomst

In de komende periode worden de thema’s nader uitgewerkt, gekoppeld aan het uitvoeringsprogramma ”Landschap in het hart van de samenleving”, programma Nationaal Landschap Zuid-Limburg (2018-2021).