In september 2017 is Stichting IKL in samenwerking met de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) en voortgezet speciaal onderwijs de Pyler (VSO de Pyler) gestart met het maatschappelijk project ‘Jongeren op het juiste spoor’. Jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs ontdekken en ontwikkelen hun eigen kracht middels werken in het landschap. Neveneffect is dat beheer en onderhoud plaatsvinden met betrekking tot natuur en landschap. Dit is enerzijds positief voor flora en fauna (ecologische waarden) en anderzijds voor de (toeristische) aantrekkelijkheid van het Zuid-Limburgse landschap.

Tot en met 1 maart hebben er 10 werkdagen plaatsgevonden op verschillende plekken langs het spoor van de ZLSM, waarbij in totaal 11 jongeren hebben deelgenomen. Elke werkdag werd er gewerkt in een kleine groep van 4 à 5 personen. Stichting IKL coördineert het werk, regelt de werklocaties en zorgt voor een Arbo-verantwoorde werkwijze. Daarnaast zorgt IKL voor geschikte en veilige materialen en de begeleiding van de werkdagen. VSO de pyler verzorgt de sociaal-maatschappelijke begeleiding van de jongeren en ZLSM begeleidt de jongeren ook in de zin van ondersteuning.

Doel van het project is om de aansluiting van jongeren uit het speciaal onderwijs op de (groene) arbeidsmarkt te bevorderen, door hen kennis te laten maken met de groene sector en hen werkervaring te laten opdoen in het groen. De ervaringen van dit project zijn zeer positief.

Reacties

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:
DSM, Sabic, Sitech Services, OCI Nitrogen, AnQore, Borealis, Arlanxeo en Fibrant

Meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Léon Le Mire, l.lemire@ikl-limburg.nl, (046) 3030 534.