Een ervenspreekuur is geen spreekuur voor erven. Het is een spreekuur voor de eigenaren van erven. De werkvorm is simpel en direct. Samen met de vrijwilligers van Stichting Landschap Horst aan de Maas ontwikkeld en ook daar voor het eerst toegepast.

Op zaterdag 24 februari gingen we met een groepje van 10 Horstenaren op ronde. Doelstelling was om elk erf te bezoeken en ook op elk erf een advies op maat te geven waarmee de eigenaar als het ware meteen aan de slag zou kunnen.

Bij elk erf hebben we eerst het eindbeeld benoemd. Je kan immers geen advies geven als je niet weet wat de gebruiker van een erf met de beplanting voor ogen heeft. Het benoemen van een eindbeeld is overigens nog niet eens zo makkelijk hebben we gemerkt. Met dat dat beeld voor ogen hebben we benoemd welke planten gaan helpen bij het bereiken van dit beeld en welke planten in toom gehouden moeten worden.

Opvallend veel vragen gingen overigens over het snoeien van hoogstamfruitbomen. We hebben afgesproken in het najaar nog een rondje spreekuur in Horst te gaan doen. Geïnteresseerden (alleen uit Horst aan de Maas) kunnen zich melden middels een mail gericht aan Jan Kluskens, j.kluskens@ikl-limburg.nl.