Bloemenpracht (2)

Inwoners van de gemeente Mook en Middelaar kunnen dit najaar hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit. IKL stelt voor inwoners van de gemeente de regeling ‘Meer biodiversiteit in eigen tuin’ open. Deelnemers kunnen voor een kleine vergoeding een nestkast of insectenhotel krijgen. Bij iedere nestkast of hotel wordt een zakje meerjarig bloemenmengsel geleverd.

Nestkasten en bloemenzaad

Gemeente Mook en Middelaar wil burgers graag helpen om de biodiversiteit in eigen tuin of erf te verhogen. De gemeente stelt koolmeesnestkasten, boomklevernestkasten, vleermuiskasten en insectenhotels beschikbaar. Alle deelnemers ontvangen ook een zakje meerjarig bloemenmengsel. De bloemen hebben een grote aantrekkingskracht op insecten als bijen, vlinders en hommels. Deze insecten vormen weer voedsel voor vleermuizen en tal van erf- en akkervogels. In de winter profiteren de vogels van de zaden. Door het aanbieden van zowel nestgelegenheid- en schuilgelegenheid als voedsel, zorg je voor een ideale omgeving voor vogels, vleermuizen en insecten. En daar profiteren ook andere soorten van.

Voorwaarden

  • Inwoners van Mook en Middelaar kunnen deelnemen in de periode 7 september tot en met 11 oktober 2020.
  • Je kunt meerdere nestkasten per adres in de gemeente Mook en Middelaar aanvragen.
  • Aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst en op = op.
  • Na goedkeuring van jouw aanvraag (dit kan een paar werkdagen duren) ontvang je een automatisch betaalverzoek per mail. Kijk hiervoor ook goed in de spam mailbox (de afzender is ikl@ikl-limburg.nl). De betaaltermijn is één week. Na deze week vervalt je bestelling automatisch en kun je indien de regeling nog niet vol is een nieuwe bestelling doen.
  • De uitlevering vindt plaats op vrijdagmiddag 16 oktober op het gemeentewerf (Veldweg 3, Mook). In verband met Covid19 wordt gebruik gemaakt van tijdvakken. Houd hier rekening mee. Deelnemers ontvangen hierover op maandag 12 oktober per mail nog een bericht. Kijk hiervoor ook goed in de spam mailbox (de afzender is ikl@ikl-limburg.nl). Als je zelf niet kunt mag je ook iemand anders jouw nestkast(en) laten ophalen.

Meer informatie

Koolmees nestkast

De koolmees, wie kent hem niet? Het is een van de meest voorkomende en opvallende vogels in Nederland. Te herkennen aan zijn gele borst en buik met doorlopende zwarte band. Met behulp van deze band kun je het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes zien; het mannetje heeft namelijk een bredere en langere streep dan het vrouwtje. Zijn kop is volledig zwart, behalve zijn witte wang. De rug is groenblauw en vleugels blauwgrijs. De koolmees heeft een leuke zang die je vooral in het voorjaar kan horen. Koolmezen zie je in de winterperiode graag bij voertafels zaden en aan vetbollen pikken, maar als ze jongen hebben zijn het insecteneters die met groot gemak de kleinste of harigste rupsen van de takken plukken. Om deze reden is de koolmees zeer nuttig in de beheersing van de eikenprocessierups.

De koolmees is een vogel die je veel ziet in tuinen en parken. Een nestkast moet opgehangen worden op plaatsen waar deze vogel vaker gezien wordt. De voorkeur gaat uit naar een rustige plek die beschut is tegen de wind. De opening naar de noord-oostzijde is daarom het meest wenselijk. Hang de nestkast op 2 tot 3 meter hoogte. Enkele mezenkasten bij elkaar heeft geen zin; in de broedtijd zijn ze namelijk agressief naar andere mezensoorten. Ons advies is om de kasten op minimaal 10 meter van elkaar af te plaatsen om directe concurrentie te voorkomen.

Specificaties koolmees nestkast

l 200 x b 190 x h AC270 mm
Invliegopening: diameter 32 mm
Materiaal: douglas hout

Bekijk nestkast

Koolmees

Boomklever nestkast

De boomklever is een bosvogel, toch komen we hem ook steeds vaker tegen in tuinen met grotere bomen of in een bosrijke omgeving. Wist je dat de boomklever de enige inheemse vogel is die zowel naar boven als naar beneden kan klimmen? Hij klautert behendig alle richtingen uit op boomstammen. De boomklever kun je herkennen aan zijn recht afgesneden staart, zijn opvallend zwarte oogstreep en aan het feit dat hij geen nek heeft. Zijn rug, staart en kop zijn blauwgrijs en zijn borst en buik zijn oranje/roestbruin van kleur. De boomklever is een luidruchtige vogel met luide fluittonen en roepjes; deze lijkt een beetje op een steentje dat over ijs stuitert. Met zijn spitse snavel pikt hij tussen de schors insecten en (eikenprocessie)rupsen weg.

De nestkast van de boomklever dient bij voorkeur zo hoog mogelijk in een oude boom geplaatst te worden. Kijk niet vreemd op als de nestingang volgestopt wordt met modder; dit is namelijk het teken dat de boomklever de nestingang aanpast naar zijn eigen, specifieke wensen. De nestperiode is van april tot juni, tijdens deze periode worden 1 of 2 broedsels grootgebracht.

Specificaties boomklever nestkast

l 180 x b 180 x h 400 mm
Invliegopening: diameter 30-90 mm
Materiaal: douglas hout

Bekijk nestkast

Boomklever

Vleermuis nestkast

De gewone dwergvleermuis is een kleine vleermuis, met een gewicht van 3,5 – 8 gram en naar verhouding vrij lange, smalle vleugels, met een spanwijdte van 18 tot 24 cm. Gewone dwergvleermuizen jagen in de beschutting van opgaande elementen in groene bebouwde omgeving, langs kanalen, vaarten, in tuinen en parken met vijvers, in lanen, tussen boomkruinen, boven open plekken in bos, langs de bosrand (vooral oude voedselrijke loofbossen), straatlantaarns, in en langs lanen, bomenrijen, singels, houtwallen en holle wegen. Waterpartijen en beschutte oevers zijn favoriet als jachtgebied. Ze vangen een breed spectrum aan veelal kleinere prooien uit de lucht en pakken dat wat voorhanden is. Ze eten voornamelijk muggen, dansmuggen, schietmotten, maar ook haften, gaasvliegen, nachtvlinders en soms ook kevers.

Door toenemend toepassing van spouwmuur isolatie in woningen en gebouwen hebben de vleermuizen het steeds moeilijker. Vleermuizen kunnen zelf geen nest maken, ze zijn dus afhankelijk van bestaande kieren en gaten om in weg te kruipen. De van nature beschikbare verblijfsmogelijkheden voor alle vleermuissoorten nemen dus steeds verder af. Plaats de kast op minimaal 3 meter hoogte aan een boom. Gelieve vleermuiskasten niet nabij een lantaarnpaal te plaatsen. Geef altijd de voorkeur aan een zonnige positie. Vleermuiskasten worden vaak het snelste ontdekt als ze geplaatst worden nabij een bestaande ‘vliegroute’.

Specificaties vleermuis nestkast

l 340 x b 260 x h 610 mm
Opening: diameter 21 mm
Materiaal: douglas hout

Bekijk nestkast

Foto: Saxifraga-Mark Zekhuis
Foto: Saxifraga-Mark Zekhuis

Insectenhotel

Insecten vormen een belangrijke schakel in natuurlijke voedselketens. Door de jarenlange inzet van bestrijdingsmiddelen is de balans in de natuurlijke voedselketens verstoord en neemt de biodiversiteit steeds verder af. Bijen zijn wellicht wel het meest sprekende voorbeeld. Ons land telt ongeveer 360 wilde bijensoorten, waarvan ruim de helft bedreigd is. Wilde bijen zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening: 80% van onze eetbare gewassen wordt bestoven door bijen en andere insecten.

Hang het bijenhuisje altijd gericht op de zon (het zuiden). Doordat er gebruik is gemaakt van een verschillende dikte maten bamboe is het bijenhuisje geschikt voor verschillende soorten (wilde) bijen.

Specificaties insectenhotel

l 190 x b 225 x h 275 mm
Materiaal: douglas hout

Bekijk insectenhotel

Insecten---wilde-bij

Meerjarig bloemenmengsel

Het zakje bloemzaad bevat 5 gram zaden en is geschikt voor ongeveer 4-6 m2 bloemenrand. Het inzaaien kan in het voorjaar (voor 1 mei) gebeuren op de kale grond! Dit zaad in gras zaaien heeft geen enkele zin: graszaad is namelijk veel groeikrachtiger dan het bloemzaad. Het is daarom beter om het stukje grond waar je het zaad wil zaaien, compleet vrij te maken van alle andere aanwezige grassen en kruiden. Na het zaaien hoeft het zaad niet afgedekt te worden, wel kan het licht bewaterd worden.

Aan het eind van het groeiseizoen hoeven dorre stelen niet verwijderd te worden. Diverse insecten zoeken hier namelijk een goed winterverblijf. In het begin van het volgende voorjaar kunnen deze stengels/bladeren afgeknipt worden waarna de kruiden weer uitgroeien.

Aangezien het bloemzaad (grotendeels) uit meerjarige kruiden bestaat, zal het eerste jaar nog niet alle kruiden gaan bloeien. Vanaf het tweede jaar zal het bloemzaad volledig tot ontwikkeling komen. Ook in de volgende jaren geldt dat de afgestorven kruiden bij voorkeur in het voorjaar afgeknipt moeten worden. Ingewaaid gras dient gewied te worden om de kruidenrand zo lang mogelijk te behouden.

IMG_7963

Deze regeling is gesloten.