Bankgegevens

IBAN NL74 RABO 0316 4790 71 t.n.v. Stichting IKL, te Nieuwstadt

Erkenning Goed Doel van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)

IKL heeft de Erkenning Goed Doel van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Deze erkenning is een garantie voor gevers dat je met een betrouwbare organisatie van doen hebt, waar je met een gerust hart geld aan kunt doneren. Om in aanmerking te komen voor de erkenning moet een organisatie een strenge toetsing door het CBF ondergaan.

ANBI status

IKL beschikt over de ANBI-status. Dit betekent dat je je donaties of giften als aftrekposten kunt opvoeren bij de aangifte van inkomstenbelasting.

  • RSIN nummer: 006226334
  • KvK nummer: 41076923

Nevenfuncties Raad van Toezicht en directeur-bestuurder

De Raad van Toezicht van Stichting IKL is demissionair en druk doende een nieuwe Raad in het leven te roepen. De directeur-bestuurder heeft geen nevenfuncties.