Bankgegevens

IBAN NL74 RABO 0316 4790 71 t.n.v. Stichting IKL, te Nieuwstadt

ANBI status

IKL beschikt over de ANBI-status. Dit betekent dat je je donaties of giften als aftrekposten kunt opvoeren bij de aangifte van inkomstenbelasting.

  • RSIN nummer: 006226334
  • KvK nummer: 41076923

Nevenfuncties Raad van Toezicht en directeur-bestuurder

De Raad van Toezicht van Stichting IKL is demissionair en druk doende een nieuwe Raad in het leven te roepen. De directeur-bestuurder heeft geen nevenfuncties.