Bij IKL werken we uit liefde voor het landschap. Al ruim 39 jaar zet IKL zich met hart en ziel in voor het behoud en ontwikkeling van het landschap van Limburg. Voor de landschapselementen die ons Limburgse land eigen maken, haar gezond en leefbaar houden. Hierbij bewegen we mee in de ontwikkelingen van vandaag en werken toe naar een groen Limburg.

IKL is uitvoerder, initiator, projectontwikkelaar, opleider en hoeder. Maar bovenal vervult ze een schakelfunctie. IKL weet hoe je een wilg moet knotten, maar ook hoe je de regie moet voeren over een project, hoe de subsidiestromen lopen en is op de hoogte van de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen. IKL weet de juiste verbanden te leggen en kent het Limburgse bestuurlijke landschap.

IMG_3451 (Medium)

“Het belang van biodiversiteit uitdragen is een grondbeginsel. De kleinschaligheid is hierbij van belang. We doen het voor het typische Limburgse landschap”

Ons team

Samen werken we vol passie en inspanning voor het landschap. Het team bestaat uit ecologen, ontwerpers, projectleiders, uitvoerders, instructeurs en projectmedewerkers. Stuk voor stuk praktische mensen die de slag van idee naar uitvoering snel kunnen maken. De contactgegevens van onze medewerkers kun je vinden bij contact.

Hoe het begon

Stichting IKL werkt al sinds 1981 aan de instandhouding van kleine landschapselementen in Limburg. Door gesubsidieerd landschapsbeheer werden twee maatschappelijke problemen opgelost. Enerzijds was er in Limburg door de sluiting van de kolenmijnen  werkloosheid, anderzijds kwam het karakteristieke cultuurlandschap onder druk te staan door grootschalige veranderingen in de landbouw.

De instandhouding van ons cultuurlandschap werd opgepakt met vrijwilligers en de toenmalige buitendienst. Daarbij stonden oude beheertechnieken zoals zeisen, knotten van wilgen, snoeien van fruitbomen en hakhoutbeheer hoog in het vaandel. Deze aanpak vond in alle Nederlandse provincies een navolging. Mede dankzij het werk van IKL en vele vrijwilligers blijft het cultuurlandschap met haar schat aan erfgoed, flora en fauna behouden voor toekomstige generaties.

Samenwerken

Samenwerking met tal van partijen is onmisbaar voor het behalen van onze doelen. IKL werkt samen met de Provincie Limburg, gemeenten en waterschap, maar ook met lokale partijen en natuur- en landschapsorganisaties. Door samen te werken kunnen we meer bereiken voor en in het landschap!

Partners
IMG_0615