Wil jij ook jouw voortuin vergroenen en daarmee gelijk de vlinders en bijen een handje helpen? Dan is dit het moment om het te doen. De gemeente Eijsden-Margraten zet samen met IKL in op ontstening, vergroening van de voortuinen en het bevorderen van bijenwelzijn. De gemeente wil actief werken aan het creëren van bewustwording rondom versteende voortuinen vol tegels, grind en alle gevolgen die dit met zich meeneemt: waterproblematiek, hitte stress en het gebrek aan groen voor mens en dier. We zetten sterk in op vergroening en het verhogen van de biodiversiteit. Onder het motto “stenen of grind eruit en planten erin” wordt de bewoners van Eijsden, Cadier en Keer en Margraten bij- en vlindervriendelijk plantsoen aangeboden met 75% korting om daarmee hun voortuinen groener en bloemrijker te maken.

Als inwoner van Eijsden, Cadier en Keer of Margraten kun je hieronder jouw plantsoen bestellen voor jouw voortuin. De genoemde prijzen zijn jouw eigen bijdrage, de gemeentelijke korting is al verrekend. 

Deze regeling staat open tot 15 februari 2020. Bestellingen kunnen in maart opgehaald worden.

Planten, heesters en bomen (PDF)

De regeling is op dit moment gesloten.

IMG_8056

Voorwaarden vergroeningsregeling voortuinen

 • De regeling is alleen van toepassing voor voortuinen in de drie kernen, namelijk Cadier en Keer, Margraten en Eijsden;
 • De regeling is alleen van toepassing op plekken waar stenen aantoonbaar worden verwijderd, aan te tonen door het sturen van voor en na foto’s;
 • De financiering wordt verzorgd door de gemeente Eijsden-Margraten (75%) en een eigen bijdrage van de deelnemer (25%);
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afhalen van het plantmateriaal en de realisering van de aanplant;
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de beplanting;
 • Stichting IKL heeft geen inboetplicht. Dit betekent dat beschadigd of dood materiaal niet wordt vervangen;
 • De plantkeuze betreft: vaste planten, heesters en kleine bomen;
 • De plantkeuze van het plantpakket (p9) is gericht op bij- en vlinderplanten
 • Het plantpakket per 3m² bestaat uit: 3x Ajuga rectans, 3x Geranium endressi, 3x Geranium pratense, 3x Aster divaricatus, 3x Salvia pratensis, 3x Verbena bonariensis (Blauw/paars/wit mix);
 • Er geldt een maximum aantal m² voor het plantpakket, namelijk 50m²;
 • Heesters per stuk (p14): Cornus mas, Rhamnus Frangula, Budleija davidii, Sambucus nigra, Amelanchier lamarckii;
 • Bomen (mt18), 1 boompaal: Tilia platyphyllos, Salix alba, Carpinus betulus, Halfstamfruit;
 • Bomen dienen minimaal twee meter uit de erfgrens te staan, voor hagen is dit 50 centimeter (tenzij er met de buren andere afspraken worden gemaakt in goed overleg);
 • Deelnemers verplichten zich tot het in stand houden gedurende 5 jaar na aanplant, voor bomen geldt een instandhoudingsplicht van 10 jaar;
 • Aanvragen worden afgehandeld op basis van binnenkomst totdat het budget op is. Het is daardoor niet uitgesloten dat deelnemers een aanvraag/bestelling hebben geplaatst, maar deze niet afgehandeld kan worden;
 • Na het versturen van een aanvraag ontvangt de deelnemer binnen drie werkdagen een online betaalverzoek. De deelnemer dient de betaling binnen een week te verrichten;
 • Na betaling wordt de deelname definitief en ontvangt de deelnemer per mail de afhaalgegevens;
 • Bij het niet naleven van de voorwaarden kan het gesubsidieerde bedrag teruggevorderd worden;
 • IKL zal de aanplant jaarlijks controleren in opdracht van de gemeente.
Bekijk ook: aanplantregeling hagen en hoogstam Eijsden-Margraten