Wij helpen je om jouw boomplantinitiatief rond te krijgen inclusief financiële ondersteuning. Samen maken we van 1 + 1 = 4 bomen! Waar in het vragenformulier de term ‘bomen’ wordt genoemd, kan steeds ook ‘landschappelijke beplanting’ gelezen worden. Denk hierbij aan houtwallen, singels, heggen, geriefhoutbosjes etc.

    Wat heb je nodig om de plantactie te organiseren?

    * is verplicht

    Bomenplan (1)