29 augustus 2019

De afgelopen periode heeft de werkgroep Westbroek samen met stichting IKL nagedacht over een nieuwe inrichting van de braakliggende percelen aan het Westbroek in Geulle. Dit proces, in opdracht van de Gemeente Meerssen, heeft geresulteerd in een gedragen ontwerp. Op maandag 16 september willen de leden van de werkgroep en Stichting IKL dit ontwerp met je delen. De bijeenkomst start om 19.30  uur in Café ‘De  Gäöllenaer’ (Hulserstraat 77 Geulle).

Tijdens een proces van drie sessies zijn in eerste instantie de wensen en behoeften van de leden van de werkgroep in kaart gebracht. In de daaropvolgende sessies is er een keuze gemaakt uit drie schetsontwerpen wat uiteindelijk geresulteerd heeft in een ontwerp. Dit ontwerp willen we nu graag met je delen, zodat u op de hoogte bent van de plannen en u daarbij de mogelijkheid geven om nog opmerkingen te maken of vragen te stellen.

Ook zullen we op die avond verder uitweiden over het verdere verloop van het traject, de planning van de realisatie en hoe het perceel in de toekomst zich verder gaat ontwikkelen.

Bekijk het ontwerp

Aanmelden voor de bijeenkomst op maandag 16 september

Geef aan met hoeveel personen je naar de bijeenkomst komt*

* is verplicht

7 mei 2019

Meedenken over je eigen leefomgeving. Dat gebeurde gisteravond in Geulle. Maar liefst 25 inwoners kwamen actief meedenken over de inrichting van de braakliggende percelen in het buurtschap Westbroek. De komende tijd wordt er gezamenlijk toegewerkt naar een ontwerp dat een nieuwe invulling geeft aan de percelen.

20 april 2019

De stichting IKL gaat in opdracht van Gemeente Meerssen in Geulle van start met een participatieproces dat moet leiden tot een herinrichting van de braakliggende percelen aan het Westbroek 43, 45 en 47. Samen met inwoners wordt er gezocht naar een nieuwe invulling van het terrein. De aftrap van het participatieproces vindt plaats op maandag 6 mei, tijdens een startbijeenkomst in Café ‘De Gäöllenaer’. 

Natuurspeelplaats, dierenweide, dorpsboomgaard of parkeerplaats? Het is wellicht allemaal mogelijk op de percelen. Maar wat is wenselijk vanuit de (buurt)bewoners en betrokken partijen? Gemeente Meerssen heeft Stichting IKL ingeschakeld om het participatieproces te begeleiden en het ontwerp voor het project te verzorgen.

Tijdens de startbijeenkomst worden wensen middels een aantal interactieve sessies naar boven gehaald. Deze wensen worden uiteindelijk samengebracht in een ontwerp, dat vervolgens in een tweetal bijeenkomst verder wordt uitgewerkt door een nog te vormen werkgroep.