Natuurinclusief beheer-adviesplan

Natuurinclusief beheer gaat uit van klimaatneutraal groenonderhoud, zonder chemische middelen en met oog voor herstel van inheemse biodiversiteit. Dus natuurinclusief beheer is gezond voor mens, dier en omgeving. Stichting IKL kan hier een natuurinclusief beheer-adviesplan voor opstellen. Door een IKL specialist kun je eerst een scan laten uitvoeren voor de buitenruimte (Landschap, Bos, Openbare Ruimte) of voor jouw eigen tuin of erf.

Iser sprake van overlast van bepaalde plaagsoorten? (bijv. eikenprocessierups of emeltenschade aan de graszode). Hoe is het gesteld met de natuurlijke biodiversiteit? Is er sprake van hittestress of wateroverlast?

Vanuit deze scan wordt er (in onderling overleg) een natuurinclusief beheer-adviesplan opgesteld. In dit beheer-adviesplan worden de beheermaatregelen voor een bepaalde periode gedetailleerd beschreven. Dit beheer-adviesplan kan o.l.v. de IKL specialist worden uitgevoerd. Per beheer-adviesplan wordt een prijs op maat afgesproken evenals voor de concrete uitvoering hiervan.

Hommels
Neem contact met ons op