Inrichtingsplannen

IKL kan ondernemers (en bewoners) van gedegen planadvies voorzien. We hebben jarenlange ervaring met het maken van integratie-inpassingsplannen voor bedrijven in relatie tot natuur en landschap.

IKL maakt inrichtingsplannen op maat voor en mét ondernemers, particulieren, initiatiefnemers en overheden. Samen met jou komt IKL tot een plan met adviezen en alle elementen die nodig zijn om tot de inrichting van een locatie te komen. Een inrichtingsplan wordt altijd gemaakt vanuit het uitgangspunt dat het landschap en de biodiversiteit er beter van worden, passend binnen de wet- en regelgeving.

Erfconsult op maat

Wanneer een bewoner, organisatie een praktisch advies wil vanuit inrichting, soorten of in relatie tot de levering van een product, zoals een nestkast, kan een erfconsult aangevraagd worden. Ter plekke komt de specialist een gedegen en praktisch advies geven, waarmee de eigenaar zijn inrichting en wellicht beheer kan verbeteren gekeken vanuit landschappelijk en ecologisch oogpunt.

Tuin- en erfbeplantingsplan

Een gedegen plan, samen met de eigenaar, dat bestaat uit een plantontwerp met de beplantingsbestellijst. IKL levert dit in het kader van erfbeplantingsacties binnen samenwerkende gemeenten en ten behoeve van vragen bij veranderde functie of situatie. Naast planadvies kan IKL ook zorgdragen voor de bestelling van de materialen en de begeleiding/advisering ter plekke van de uitvoering.

Limburgs Kwaliteitsmenu

Vanuit het Limburgs Kwaliteitsmenu en bij een wijziging van het bestemmingsplan is het noodzakelijk dat er een gedegen landschappelijke inpassing bijgevoegd wordt bij de Ruimtelijke Onderbouwing. Veelal samen met de externe RO adviseur wordt dit onderdeel in nauwe samenwerking met ondernemer en gemeente opgesteld. Concreet met beplantings- en beheerplan, zodat de gemeente bij vergunningverlening weet hoe de situatie in een groen kader komt te liggen. In het kennismakingsgesprek wordt bepaald om welk type plan het gaat; light, medium of heavy. Tevens wordt gekeken naar de landschappelijke integratie en eventueel de bijbehorende gevraagde tegenprestatie. De tegenprestatie willen we graag samen met de initiatiefnemer vormgeven, zodat ook hier een meerwaarde gecreëerd wordt.

erfinrichting 2

Vraag onder aan deze pagina meer informatie of een offerte over deze dienst op.

Neem contact met ons op

Vul onderstaand contactformulier in en naar aanleiding van je vraag nemen we telefonisch of per e-mail contact met je op. Vul het formulier alsjeblieft zo volledig en specifiek mogelijk in. Zo kunnen we je beter helpen.

    * is verplicht