Flora en fauna advies

In Nederland wordt de natuur beschermd door de Natuurbeschermingswet. Bij ingrepen in het landschap of bij beheerwerk is een gedegen controle noodzakelijk, zodat beschermde natuur niet geschaad wordt. Dit betreft de ecologische toets. Deze toets kan op meerdere niveaus worden uitgevoerd.

Niveau 1: Bij ruimtelijke ingrepen in het landschap wordt een Quick scan wet natuurbescherming op soorten uitgevoerd, om te voorkomen dat (potentiƫle) leefomgevingen en/of beschermde soorten nadeel ondervinden van de ingreep.

Deze eerste check bestaat uit een veldbezoek en een bureaustudie. Een niveaucheck is nog geen vlakdekkende inventarisatie van beschermde soorten. Vanuit deze check wordt bepaald of vervolgonderzoek naar aanwezige soorten (niveau 2), mitigerende maatregelen (niveau 3) en/of een ontheffing aan de orde zijn. Het advies bestaat uit een toetsing met daarbij een adviesrapport. Het flora en fauna advies is gericht op beschermde soorten.

Het IKL zal bij omvangrijke onderzoeken het onderzoek samen met gespecialiseerde collega-onderzoekers uitvoeren. Hierbij fungeert IKL als aanspreekpunt voor de aanvrager.

IMG_6908
Neem contact met ons op