Eeuwige rust in ere houden

IKL is in Gulpen gestart met de restauratie van de kleine joodse begraafplaats. Een lastige klus, want daar gelden bijzondere regels: de eeuwige rust mag er niet verstoord worden. Het opknappen van de joodse begraafplaats in Gulpen zorgt voor verrassingen. Bij de eerste schop die de grond in ging, stuitten de werklieden meteen op menselijke beenderen.…

Snoeifeest Maastricht

Snoeien leer je van, en vooral met elkaar. Actieve snoeigroepen ervaren dat elke werkdag weer. Bovendien is werken in het groen gezond. Op 14 oktober a.s. gaan we met de leden van de verschillende snoeigroepen uit Limburg, en zelfs daarbuiten,  snoeien op een mooie plek aan de Mergelweg te Maastricht. IKL zorgt voor begeleiding en…

Veilig werken in het landschap

Jaarlijks werken duizenden mensen in het landschap. Dat zien we graag! We zien nog liever dat dit ook veilig gebeurt. IKL werkt al bijna 20 jaar volgens een Arbo-plan dat regelmatig vernieuwd wordt. Dat hebben we de afgelopen zomer ook gedaan. Met enkele aanpassingen kunnen we de activiteiten zoals we die in het verleden organiseerden…

Lezing over de hazelmuis in Vaals

De hazelmuis is een van de twee Nederlandse soorten slaapmuizen die alleen in Limburg voorkomen. Om lokaal meer aandacht te vragen voor de hazelmuis verzorgt Stichting IKL op enkele plaatsen in Limburg, waaronder in Vaals, lezingen en excursies over deze bedreigde soort.  Hazelmuizen behoren door hun levenswijze tot de meest uitzonderlijke zoogdieren van ons land.…

Subsidie voor kwaliteitsimpuls Genneps landschap

De gemeente Gennep zorgt samen met stichting IKL, Plattelandscoöperatie Limburg en Vereniging Nederlands Cultuurlandschap voor een landschappelijke opwaardering in het buitengebied van de gemeente. Hiervoor is geld beschikbaar uit het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied. Een aantrekkelijk erf; op ecologisch, cultuur-historisch of praktisch gebied verbetert de kwaliteit van de omgeving, voor bewoners en passanten. Wilt u mooie…

Lezing geeldbuikvuurpad en vroedmeesterpad

Op dinsdag 18 juli organiseert Stichting IKL in zaal de Wildertref in Wahlwiller voor belangstellenden een lezing over twee bijzondere amfibieënsoorten in de regio. Iedereen kent wel de kikker, de pad en de salamander. Maar weet u ook dat er bijzondere zeldzame soorten in uw eigen omgeving leven? Kom kennismaken met de geelbuikvuurpad en de…

Romeins verleden Simpelveld

Hedenmiddag heeft gemeente Simpelveld in samenwerking met Stichting Sprinthills en IKL het Uitvoeringsplan: “Simpelveld in de sporen van het Romeins verleden” gepresenteerd aan de pers. Gemeente Simpelveld heeft een rijk Romeins verleden. Niet voor niets noemen we Vlengendaal, (ten zuiden van Bocholtz) ook wel de Romeinse vallei van Bocholtz. Die naam heeft de streek te…