Prachtige bijdrage voor natuur & landschap

Tijdens het jaarlijks Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij heeft LandschappenNL 13,5 miljoen euro ontvangen voor natuur en landschap in Nederland. De provinciale Landschappen en provinciale organisaties Landschapsbeheer zetten dit geld in om natuur en landschap voor nu en de toekomst te behouden en beleefbaar te maken. De provinciale Landschappen en stichtingen Landschapsbeheer…

Help de wilde bij mee!

Ze zorgen voor de kers op je taart en de aardbeien onder je slagroom. Wilde bijen zijn verantwoordelijk voor 80% van de bestuiving. Ze zijn daarom onmisbaar. Toch hebben wilde bijen het niet makkelijk in Nederland. De helft van alle 385 soorten is bedreigd. Nederland Zoemt organiseert op 9 en 10 maart de Bijenwerkdag. Met…

Nieuwsbrief Platform Geelbuikvuurpad & Vroedmeesterpad

In de ”Platform Geelbuikvuurpad & Vroedmeesterpad” nieuwsbrief worden de resultaten van de monitoring aan geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad van de seizoenen 2016 en 2017 besproken. In de volgende nieuwsbrief gaan we dieper in op de ontwikkelingen in de nieuwe herintroductiegebieden. De gegevens zijn door RAVON, Natuurbalans en door de leden van het Platform verzameld. De Nieuwsbrief is bedoeld voor…

Aan de slag voor wilde bijen

Het gaat slecht met de bijen in Nederland. Dit geldt helaas niet alleen voor de honingbij die iedereen wel kent, maar ook voor de meeste van de ruim 350 soorten wilde bijen die in Nederland voorkomen. De helft van deze soorten is inmiddels bedreigd, en dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Tachtig…

Gestructureerde aanpak doorontwikkeling ‘t Brook

Op 12 december jl. heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met vrijwilligers die zich al jaren actief inzetten voor het beheer en doorontwikkeling van groengebied ’t Brook in Oud-Stein. Tijdens deze bijeenkomst werd teruggekeken op het reeds afgelegde traject, werden voorliggende kansen besproken en overhandigde wethouder Danny Hendrix symbolisch de Juichwilgtrofee aan de betrokken vrijwilligers. Trots en…

Website voor landschapsdromen in Gennep gelanceerd

Stichting IKL heeft samen met de gemeente Gennep de website gennepbuiten.nl gelanceerd. Met de lancering van de nieuwe website biedt de gemeente Gennep inwoners in het buitengebied bijstand en financiële steun bij de ontwikkeling van een landschapsplan. Wie bijvoorbeeld een hoogstamboomgaard of nieuwe erfbeplanting wil aanleggen, kan simpelweg een aanvraag invullen op de site. Volgens…