Op deze dag worden bomen gezaagd met handgereedschap. Lekker samen een dagje werken in het bos. In dit bos staan veel eikenbomen en dit bos kan selectief uitgedund worden. Stichting IKL zorgt ter plekke voor uitleg, instructie, het noodzakelijke handgereedschap en materialen (zoals; werkhandschoenen en veiligheidshelmen). Er zal gewerkt worden in groepjes en met verschillende gereedschappen en technieken. Er wordt dus speciale aandacht geschonken aan de velling.

Rond de middag wordt voor een eenvoudige lunch gezorgd. Neem zelf ook wat te drinken mee en vergeet niet je eigen koffiemok.

Het stamhout wat vrijkomt wordt verdeeld over de deelnemers. Het hout moet wel op de lengte van de aanhangers worden gezaagd (uitstekende boomstammen mogen niet worden meegenomen). Over de aanhanger moet een afdeknet worden aangebracht. De dag wordt gezamenlijk afgesloten met wat lekkers. Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door stichting IKL en de gemeente Mook & Middelaar

Datum + Locatie

Deze activiteit is een vooraankondiging. De definitieve datum en locatie wordt nog bekend gemaakt.

Georganiseerd door
Stichting IKL