De afname van de biodiversiteit is wereldwijd, maar zeker ook in Nederland een groot probleem. Nederland is daarbij binnen Europa het land waar de biodiversiteit het meest is afgenomen. Naast het verlies aan soorten trekt deze afname ook een wissel op de aantrekkelijkheid van de Nederlandse landschappen. En ook de economische impact is groot.

Het wordt steeds duidelijker dat, naast de afname van leefgebied en versnippering door de aanleg van infrastructuur, het huidige beheer van het de groene omgeving een belangrijke oorzaak van de afname van de biodiversiteit is. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inzet van chemische bestrijdingsmiddelen op sportvelden of de bestrijding van processierups, maar ook om het kort maaien van grasvelden en bermen of het planten van boom- en struiksoorten zonder een ecologische relatie (exoten). Om het tij te keren is een wijziging van de beheeraanpak dus noodzakelijk. Het gaat bij zo’n wijziging om het slim combineren van ecologische kennis en de maatschappelijke groenwensen. Als dit op een juiste wijze gebeurt wordt het beheer niet duurder, maar wel veel vriendelijker voor milieu (verlaging CO2-uitstoot) en beter voor de biodiversiteit. Wel vraagt deze nieuwe aanpak een andere mindset en andere heel manier van werken.

Een ander, natuurinclusief, beheer van het groen kan dus een belangrijke bijdrage aan het herstel van de biodiversiteit leveren. Daarnaast levert natuurinclusief beheer ook een bijdrage aan het voorkomen van hitte eilanden, wateroverlast en het creëren van nieuw habitat voor een breed scala aan (rode lijst)soorten. Eigenlijk is natuurinclusief beheer dus een logische stap!

Dit alles komt naar voren in een boeiende lezing verzorgt door Ronald Buiting, van Buiting advies. Ronald is al jaren actief op het gebied van natuur inclusief beheer en neemt ons tijdens de lezing graag op een inspirerende wijze mee in zijn kijk op een nieuwe wijze van landschapsbeheer.

Deze lezing wordt georganiseerd door Groen Hart Leudal en Stichting IKL.

Aanmelden niet mogelijk

De uiterste aanmelddatum (28/11/2019 16:00) voor deze activiteit is verstreken.
Datum + Locatie

  • lezing natuurinclusief beheer
    do. 28 nov 2019 19:00 - 21:30
Georganiseerd door
Stichting IKL