Een uitdagende wandeling met totaal 100m hoogteverschil

Vertrekpunt

Kerkplein van Wolder of
Mgr Vranckenplein Maastricht

Praktisch

Gratis parkeren is mogelijk op het kerkplein.

De wandelaar loopt gedeeltelijk via onverharde, soms modderige wegen en bospaadjes. De afdaling door een smalle kloof vereist goed schoeisel en maakt het ongeschikt voor rolstoelen of wandelwagens. Uitdagend zijn klimmen en afdalingen.

Het hoogteverschil dat overwonnen moet worden is totaal circa 100m.

Lengte route: 6 km • Tijd: 2 uur

Het ommetje loopt van het kerkdorp Wolder via het Millenniumbos naar het pas aangeplante Hoogcannerbos (compensatie voor A2tunnel). Het ommetje gaat verder langs en door het eeuwenoude hellingbos, waar ook gewandeld wordt door een mergelkloof. Het ommetje leidt de wandelaar naar cultuurhistorische elementen zoals Kasteel Neercanne met zijn terrassen en tuinen, de ondergrondse kalksteengroeve Jezuïetenberg en de wijngaarden Apostelhoeve en Nekummerhoeve. Natuurlijke speelelementen verwijzen naar archeologische vondsten uit de Prehistorie. De nieuwe natuur omzoomt vier –met bossages gecamoufleerde- ontluchtingstorens van het ondergrondse gangenstelsel, jarengeleden het JointOperationCentre van de NAVO. Ook loopt de route langs de ingang van dit voormalige hoofdkwartier. We wandelen langs graften en door holle wegen terug naar de historische kern van Wolder met veel monumentale, karakteristieke Hoeves. In de wandeling zijn naar alle windstreken uitzichtpunten opgenomen: Het plateau van Haspengouw, het verdiept gelegen Albertkanaal, de Sint Pietersberg/Jekerdal en het Maastrichts silhouette.

Beschrijving

Start bij de bushalte op het Mgr. Vrankenplein, Maastricht/Wolder. Loop, met de rug naar de kerk, rechtsaf de Heukelommerweg in. Na ca 200m linksaf de Zepperenbank in. Loop deze straat helemaal uit en sla na huisnr. 60 rechtsaf. Loop, met de nieuwe natuurspeelplaats aan linkerzijde, over het tegelpad. Verlaat dit na ca. 25 m, linksaf het graspad op. Hou het voetbalveld aan uw rechterzijde. Sla na ca. 100m linksaf, het smalle onverharde pad naar beneden. Einde pad rechtsaf de onverharde Vroenhovenweg op. Na 50 m linksaf, recht omhoog. U loopt eerst aan uw rechterhand en hogerop aan uw linkerzijde langs kersen-boomgaarden. U ziet recht voor u de bovengrondse waterbassins van WML opdoemen . Einde pad rechtsaf, de onverharde Susserweg op. Even verder, bij de kruising met het kruisbeeld, rechtdoor. Na ca 400m scherp linksaf de houten slagboom passeren en het millenniumbos inlopen. Wandel door de bomenlaan van dit jonge bos. Passeer de “bomenrotonde”, en volg schuin rechtsaf, licht omlaag, het paadje tot aan het hellingbos. Loop niet het bos in maar sla rechtsaf, tot de met bomen gecaumoufleerde ontluchtskoker. Lees hier de uitlegborden over het nieuw aangeplante Hoogcannerbos en de opgravingen uit de Prehistorie en Ijzertijd. Geniet op een bankje even van de natuur of zoek in de herfst naar noten van de notenbomenlaan.

Loop schuin linksaf tot aan het Cannerbos. Loop einde pad schuin rechtsaf, 100m langs het bos. Sla dan linksaf het bospad op en in het bos meteen rechts. Het bospad loopt in een bocht naar rechts terug naar het veld. Einde pad linksaf, meteen weer het bos in. Bij Y splising rechts aanhouden. Na 200 meter loopt u door de mergelkloof. (PAS OP GEVAARLIJKE AFDALING). Einde kloof linksaf, het pad naar Kasteel Neercanne volgen. U kunt ook even rechtsaf gaan, om een uitstapje te maken naar het pittoreske Kanne (B) met leuke terrassen. Keer daarna terug naar dit punt. Loop door het ijzeren –altijd openstaade- hek met aan rechterzijde de kruidentuin en de wijngaard van Neercanne. loop vervolgens door de rode poort van het kasteel de kasteeltuin in. Volg het grindpad of maak even een omweggetje door de terrastuinen. Verlaat het kasteel door de grote hardstenen poortboog en loop circa 500 meter over de verharde Von Dopfflaan. Neem halverwege deze laan via borden kennis van de historie van het voormalig NAVO hoofdkwartier en het rijksmonument Jezuïtenberg. En geniet aan de andere zijde van het uitzicht op het Jekerdal en de St Pietersberg.

Verlaat voorbij de beboste parkeerplaats (aan uw rechterzijde) deze laan en steek rechtuit, tussen twee zwerfkeien, enkele meters het bos door. Ga links het pad op en sla na 25m, bij de viersprong, rechtsaf omhoog de Zeenendaalweg op. Na enige tijd ziet u voor u wijngaarden en aan uw rechterzijde in het Jekerdal, aan de overzijde van de Cannerweg, wijngoed Nekummerhoeve. Hou bij Ysplitsing links aan. Sla bovenaan bij de viersprong rechts af de –even verder- verharde Susserweg in. Sla bij de volgende viesprong links af, de Dalingsweg in naar beneden. Bezichtig eventueel bij de viersprong het wijngoed Apostelhoeve. Einde Dalingsweg rechtsaf, enkele meters de Redemptielaan volgen. Linksaf omhoog de Pletzersstraat inlopen. Geniet van monumentale boerderijen en hoeves. Einde Pletzersstraat links af, u bereikt het eindpunt/startpunt van het ommetje.