Een wandeling langs bevers en hellingbossen

Vertrekpunt

Parkeerplaats Kasteel Elsloo
(Maasberg 1, Elsloo)

Praktisch

Wandelschoenen zijn gewenst

Download het ommetje (PDF)

Lengte route: 6 km • Tijd: ongeveer 2 uur

Tussen Meerssen en Elsloo ligt een hellingbos dat bestaat uit een aantal deelgebieden die gezamenlijk worden aangeduid als het Bunderbos, omdat dit het grootste deelgebied is. Verder noordwaarts liggen het Armenbosch, het Geullerbosch en het Hoge- en Lage Bos. Het gebied kenmerkt zich door de vele bronnen en beken. In het Bunderbos bevinden zich dan ook de mooiste bronbossen van Nederland.
Via de Hemelbeek wordt (een gedeelte van) het bronwater afgevoerd. Enkele jaren geleden heeft de bever zich weer in de Hemelbeek gevestigd. Deze zorgt voor een toename in dynamiek in het gebied.

Beschrijving

De wandeling start op de parkeerplaats van kasteel Elsloo. Vanaf de parkeerplaats gaan we in zuidelijke richting naar de vijver (de Wierd). We passeren aan de linkerkant een grasperk waarop de echte tulpenboom (liriodendron tulpifera) staat. Aan de vorm van haar bloemen dankt de boom haar naam.

We vervolgen het pad langs de vijver, die eigenlijk een verzamelbak is van tientallen bronnetjes en beekjes verderop het gebied in én van de Hemelbeek.
Aan de linkerkant, vlak naast een van die bronnen staan 3 moerascipressen. De middelste is 150 jaar oud en de beide anderen 50 jaar. In het kwelgrasland er omheen staan o.a. groene munt, watereppe, slanke sleutelbloem en aronskelk. Ook staan hier zwarte elzen. Daar heeft waarschijnlijk Elsloo haar naam aan te danken.
Iets verder stroomt het water van de grootste bron: het Terhager pӧtje.

We lopen over een bruggetje en houden rechts aan en passeren aan de linkerkant een weiland waar o.a. herfsttijloos, adderwortel en dotterbloemen staan. Aan de rechterkant staan een 3-tal bomen kort naast elkaar; een beuk, een eik en een plataan, in de volksmond genaamd: de 3-eenheid.

We vervolgen het pad en passeren het houten hek van het Limburgs Landschap. Aan de linkerkant staat in het voorjaar heel veel daslook. We komen nu op het terrein van Staatsbosbeheer.
Na ongeveer 50m gaat het pad over in een zgn. knuppelpad. Meteen aan het begin van het knuppelpad bevindt zich rechts een beverburcht.

Hierna gaan we over de brug van de oude en nieuwe Hemelbeek. Hier staand zien we aan de rechterkant op ongeveer 20mtr afstand een beverdam.

Aan het einde van het pad dat tussen de 2 weilanden loopt, gaan we naar links en blijven het pad volgen tot aan de zgn. “kromme diek”.
Dit was, voordat het Julianakanaal gegraven werd, een schuin lopende dijk die het achterliggende gebied moest beschermen tegen overstromingen van de Maas. We zien aan de rechterzijde de hoge populieren langs de dijk van het Julianakanaal die vol hangen met maretakken.

Bij de dijk gaan we naar links. Aan het einde van het pad de Hemelbeek oversteken via een bruggetje. Het pad stijgt en gaat over in trappen. We kunnen hier de eenbes en de muggenorchis tegenkomen.

Boven, bij arduiner paaltje van gedichten route naar links. Pad een paar honderd meter blijven volgen. Hier kun we het muskuskruid ontdekken. We passeren een 2-tal witte paaltjes waarop SS staat. Dit betekent Staatsspoorwegen. Vroeger liep hier het tracé van de spoorweg Sittard-Maastricht. Later is dit tracé een tiental meter meer naar rechts verplaatst.

We negeren het pad naar links en blijven rechtdoor lopen. Na een kleine klim verlaten we het bos en komen bij een voormalig seinwachtershuis van de spoorwegen. Nr. 15 op de gevel herinnert nog hieraan.

We lopen vervolgen de weg Re naar beneden en passeren een voormalige boerderij die nu dienst doet als wooncomplex.
Op het kruispunt aangekomen hangt rechts aan de Lindeboom een gedachteniskruis als herinnering aan een tragisch ongeval. Verder bevindt zich rechts een ijzeren spoorbrug, uit 1864, die nog met klinknagels aan elkaar zit. Aan de linkerzijde een prachtig uitzicht op hoogstamfruitweides, omgeven door meidoornhagen. We bevinden ons in het buurtschap Terhagen.

Vlak voor het eerste huis nemen we het pad links. Daarna weer links en na hek meteen rechts. We passeren aan de rechterzijde het voormalige zwembad Medammerweide (verbastering van “Madam heur weide”).

Bij splitsing rechts (holle weg). We gaan onder een oud bruggetje door waar boven over de achteringang van het landgoed Elsloo was. We komen nu in het dal van de Slakbeek. Dit was vroeger een veel krachtigere beek die zelfs 2 molens aandreef. Nu alleen nog maar een keer per maand de watermolen van het kasteel. Aan de linkerkant was vroeger zelfs een wasplaats voor bevolking.

We gaan nu de trappen op en komen in het oude Elsloo (Kaakstraat) aan en vervolgen onze route naar links. We bevinden ons in het beschermd dorpsgezicht. Op de eerste splitsing bevindt zich aan de rechterkant een Mariakapel en een waterpomp. Ook werden de mensen hier berecht of “aan de kaak gesteld”.

We houden links aan en komen in de Dorpstraat. Op diverse gevels prijken jaartallen o.a. Dorpstraat 31- 1697. Dorpstraat28- In den Conincx, Dorpstraat 12-de kapelanie en Dorpstraat 5 en 7 het oude patronaat.

Bij splitsing met Maasberg gaan we rechts. Aan de rechterzijde, bij de trapjes, een doorkijkje naar de oude kerk. Links daarvan de voormalige Schippersbeurs en ernaast het Streekmuseum.

Bij de bocht aangekomen het pad naar links nemen. Hier heeft u een prachtig uitzicht op het Maasdal met aan de andere kant van de Maas België. Hier beneden, waar nu het Julianakanaal stroomt, zijn in de 20-er jaren van de vorige eeuw een 40-tal huizen afgebroken t.b.v. datzelfde kanaal. Dit verklaart waarom de kerk van Elsloo niet midden in het dorp staat maar aan de rand.

We lopen de trappen af en gaan rechts verder de helling af. Dit is officieel de 1e helling van de bekende wielerkoers de Amstel Goldrace. Aan de linkerkant is nog een oude bron en staan nog gebouwen (o.a. de Grimaldi zaal, ja ook de Koninklijke familie van Monaco is hier geweest) die bij het kasteel horen.

Beneden aan de helling voetpad nemen tot aan de parkeerplaats van kasteel Elsloo.