Een kunstmatige voortplantingsplaats voor vliegende herten

Wist je dat…

  • …het vliegend hert een van de grootste kevers van Europa is?
  • …nog maar op enkele plaatsen in Nederland voorkomt, waaronder Zuid-Limburg?
  • …de Nederlandse naam te danken is aan de grote kaken van de mannetjes?
  • …de ontwikkeling van larven wel 3 tot 8 jaar kan duren?

Het vliegend hert is een keversoort die met uitsterven wordt bedreigd. Vandaar dat er maatregelen genomen worden om de leef- en broedomgeving van de kever te verbeteren. Een van die maatregelen is het maken van een broedstoof. Dit is een stapel dood hout, waar witrotschimmel kan gaan broeien; noodzakelijk voor de larve van het vliegend hert, omdat die zich daarmee voedt. In deze instructievideo laten we samen met Staatsbosbeheer zien hoe zo’n broedstoof wordt gemaakt.