Hoe zijn ze ontstaan en waar zijn ze goed voor?

Wist je dat…

  • …graften een wereld aan indrukwekkend leven herbergen.
  • …zowel holle wegen als graften insnijdingen zijn of dalen met steile, begroeide wanden
  • …beide heel nuttig zijn als nest-, schuil-, overwinterings- en voedselgelegenheid voor vogels, zoogdieren, reptielen, amfibieën en vlinders
  • …ze een enorme diversiteit aan planten en dieren bieden op een kleine oppervlakte door het verschil in hoog-laag, droog-nat, schaduw-zon, etc.

Tip! Ommetjes met graften of holle wegen

Diverse interessante ommetjes voeren je langs graften en holle wegen:

Ommetje OmWolderOm
Mescher ommetje
Ommetje Nuth

Vragen of tips over graften en holle wegen?

Als je door Zuid-Limburg wandelt kom je ze overal tegen; graften en holle wegen. Maar hoe zijn ze ontstaan en waar zijn ze goed voor?

De graften ontstonden doordat de boeren stroken bos lieten staan, dwars op de helling waarboven de ontginning plaats vond. Aan de onderkant langs de graft werd de grond weggespoeld door uitholling. Aan de bovenkant werd daarentegen grond aangespoeld omdat de wortels de bodem vasthielden. Zo ontstonden trapvormige terrassen.

Graften herbergen een wereld aan indrukwekkend leven. Als ondergroei vind je er slee- en meidoorn, hazelaar en Spaanse aak. Daartussen staan wilde rozen, kardinaalsmuts en ook regelmatig zwarte bes.

Löss, leem en zand

Holle wegen hebben ongeveer eenzelfde bestaansgeschiedenis als graften. Ze zijn op twee manieren ontstaan: doordat dalbewoners bestaande afvoergeulen van het plateau gingen gebruik als pad en doordat het overtollige water via aanlegede weggetjes omlaag snelde. Een holle weg wordt meestal begrensd door steile, begroeide randen.

De bodemsoort met wel van die aard zijn dat het mogelijk is dat er steile wanden ontstaan De bodemsoorten die in Zuid-Limburg voorkomen (löss, leem, zandleem en kalksteen) hechten hiervoor voldoende aan elkaar. Daarom zijn graften en holle wegen ook zo uniek voor Zuid-Limburg, bijna nergens anders tref je ze aan. Ook treffen we holle wegen in het zandlandschap van Midden-Limburg aan.

Holle wegen leiden naar bijzondere soorten

In holle wegen zie je vaak dassenburchten terug die de das maakt. Maar wist je ook dat soorten zoals de hazelmuis en het vliegend hert de holle wegen gebruiken? De hazelmuis kan hier zijn nest bouwen en het vliegend hert is gebaat bij dood eikenhout en hakhoutstoven op de steile kanten van de holle wegen.