Er is niets leuker dan een rijk vogelleven in je tuin

Wist je dat…

 • …vogels helpen al begint bij de inrichting van je tuin?
 • …een kleine vogel in een nacht met veel vorst al snel tot 10% van zijn lichaamsgewicht kan verliezen?
 • …vogels niet alleen overnachten op beschutte plekken tussen struiken of in bomen. Ook van nestkasten maken zij graag gebruik.

Vogels in de tuin… het maakt jouw tuin vrolijk en waardevol. Het is heerlijk om te zien hoe een pimpelmees haar jongen voert of hoe het winterkoninkje druk bezig is onder de struiken op zoek naar insecten. Maar in de meeste tuinen zijn nog wel wat verbeterslagen te maken ten behoeve van de vogels en dus ook ten gunste van de biodiversiteit.

10 tips om vogels bij jouw in de tuin extra van dienst te zijn

 1. Zorg voor genoeg beplanting waar voedsel te vinden is. Denk bijvoorbeeld aan besdragende planten als glansmispel, kornoelje en meidoorn of aan soorten die insecten aantrekken zoals vlinderstruik, duizendschoon en hemelsleutelbloem.
 2. Hang een nestkast op. Zorg er wel voor dat de nestkast goed hangt. Zorg ervoor dat er naast de holenbroeder (zij broeden in nestkasten met een gatje erin) ook genoeg aanbod en nestgelegenheid is voor half holenbroeders en openbroeders. Dit doe je door het plaatsen van bomen en struiken, maar je kunt ook een nestkast ophangen voor een half holenbroeder.
 3. Bied in het (vroege) voorjaar kalk aan. Vogels hebben in het voorjaar kalk nodig om hun eieren te maken. Dit kan eenvoudig door een kleingemaakte kippenei schil te geven.
 4. Voer jouw vogels af en toe een beetje bij. Overdrijf zeker niet! Ook is het belangrijk dat je nooit voedsel aanbiedt voor menselijke consumptie. Hier kunnen zout, melk en resten van boter en margarine inzitten en deze zijn zeer slecht voor de vogel.
 5. Bied op meerdere plekken in de tuin voer aan. Liever op vier plekken een beetje dan op één plek veel. Zo kunnen verschillende soorten vogels ervan profiteren, ook de wat schuwere soorten.
 6. Zorg voor beschutting. Vogels moeten kunnen schuilen voor roofdieren zoals sperwer, kat of marter. Door vogels struiken en bomen aan te bieden kunnen ze dat. Vooral heggen zijn hier ideaal voor. In iedere tuin past wel een boom hoe klein of groot ook. Wil je hulp hebben bij welke boom bij jou in de tuin past? Neem contact met ons op!
 7. Bied naast voer ook water aan! Hier kunnen ze van drinken, maar wassen ze zich ook in. In de winter kun je het water aanbieden in een bakje en als je daar een pingpongbal inlegt vriest het water minder snel dicht.
 8. Zorg ervoor dat een kat of andere roofdier niet eenvoudig de voertafel/wastafel kan bereiken.
 9. Laat uitgebloeide bloemen staan, deze zitten vol zaden en zo kun je op een natuurlijke manier de vogels voeden. En laat bladafval liggen, hier zitten bijna het hele jaar nog insecten in die vogels kunnen zoeken en eten.
 10. Gebruik geen gif tegen rupsen, slakken en luizen.