Stichting IKL biedt samen met een groot deel Limburgse gemeenten* een aanplantregeling aan waarmee bezitters van huisweides, erven en percelen hun eigen omgeving landschappelijk kunnen verrijken tegen een geringe bijdrage.

*de landschappelijke aanplantregeling is actief in onderstaande gemeenten:

Beekdaelen
Echt-Susteren
Eijsden-Margraten
Gennep
Gulpen-Wittem
Leudal
Maasgouw
Maastricht
Meerssen
Stein
Vaals
Valkenburg aan de Geul
Venray
Voerendaal

In de gemeenten Peel en Maas en Horst aan de Maas is een aanplantregeling actief via een andere organisatie. 

Voorwaarden

 • De regeling omvat het beschikbaar stellen van bomen met toebehoren (boombeschermingen + boompalen) en plantsoen voor aanplant op geschikt bevonden plekken in Limburg, daar waar de gemeente deze regeling ondersteund. 
 • De financiering wordt verzorgd door uw gemeente en een eigen bijdrage door de deelnemer.  
 • Deelnemers verplichten zich tot het in stand houden van de bomen gedurende 10 jaar na aanplant.  
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de realisering van de aanplant. 
 • Deelnemers volgen een instructieavond, enkele weken voor de beschikbaarstelling van het plantmateriaal. Hiervoor ontvangt u t.z.t. een uitnodiging. 
 • Deelnemers worden geadviseerd een beheerscursus voor landschapselementen en hoogstamfruitbomen te volgen. 
 • De deelnemer geeft de kadastrale kaart door van het betreffende perceel. De kadastrale kaart is te raadplegen via www.kadastralekaart.com. 
 • De aanplant wordt gerealiseerd rond de woonkernen, gekoppeld aan de bebouwing en in het buitengebied. De regeling geldt zowel voor boerderijen als voor niet-agrarische bebouwing in het buitengebied. Industrieterreinen en andere bedrijventerreinen zijn van deze regeling uitgesloten. Compensatie– of herplant verplichtingen alsook de invulling van siertuinen zijn eveneens uitgesloten.  
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de beplanting. 
 • De deelnemer betaalt een eigen bijdrage van  25,- per boom,  1,25 per meter heg en  0,35 voor plantsoen, exclusief BTW. 
 • De deelnemer zal zorg dragen voor een deugdelijke bescherming van het plantmateriaal middels beschermende rasters. Voor de bomen worden boompalen en boomkorven ter beschikking gesteld door IKL.  
 • Er worden alleen bomen en struiken aangeplant die van oudsher in het gebied voorkomen, te beoordelen door de stichting IKL.  
 • In buffergebieden worden geen meidoorns aangeplant. Dit geldt ook binnen een straal van 500 meter rond een boomkwekerij of laagstam-fruitboomgaard  
 • De stichting IKL maakt een afspraak met de aanmelder om in overleg, op locatie, een beplantingsplan op te stellen. 
 • De deelnemer kan afzien van deelname aan het project door, maximaal 5 dagen na het opstellen van het beplantingsplan, dit schriftelijk aan de stichting IKL te melden. Indien na 5 dagen geen schriftelijke afmelding is ontvangen is deelname definitief. Indien de deelnemer hierna alsnog afziet van deelname of niet voldoet aan de voorwaarden worden de kosten die tot op dat moment gemaakt zijn in rekening gebracht van de deelnemer. 

Aanmeldformulier

  Correspondentie gegevens
  Aanplantgegevens
  De kadastrale kaart van het perceel is te raadplegen via kadastralekaart.com. Zoek het betreffende perceel op en kopieer de websitelink van de kadastrale kaart in bovenstaand veld.
  Door middel van het invullen en versturen van dit formulier geef je aan op de hoogte te zijn van en te voldoen aan de voorwaarden van deelname aan dit project zoals aangegeven op deze pagina. En ga je akkoord met de privacy voorwaarden.