Biotopen voor de vroedmeesterpad en geelbuikvuurpad

In het kort

voor wie:
Vrijwilligers die een stapelmuur willen leren bouwen

waarom:
Om de leefomgeving van vroedmeesterpad en geelbuikvuurpad te verbeteren

contactpersoon:
Frans Blezer, Henk van Kuijk

project partner:
Kundersteengroeve

mogelijk gemaakt door:
Prins Bernhard Cultuurfonds
Elisabeth Strouven Fonds
Gemeente Voerendaal
Provincie Limburg
 

Als land- of overwinteringsbiotoop hebben beide soorten een stenige omgeving nodig met veel schuilmogelijkheden.

In Zuid-Limburg komen op sommige plekken de geelbuikvuurpad en de vroedmeesterpad voor. Beide padden zijn erg zeldzaam, ze stellen hoge eisen aan hun omgeving en zijn misschien daarom wel de kroon op de Zuid-Limburgse natuur. Gelukkig maken deze padden dankbaar gebruik van de aanpassingen die we voor hen kunnen maken in het landschap. Samen met de Kunradersteengroeve en vrijwilligers helpt IKL deze bijzondere soorten door goede biotopen aan te leggen.

Stapelstenen van Kunradersteen

Kunradersteen is een kalksteen. Dit gesteente is ontstaan doordat miljoenen jaren geleden skeletten van zeedieren naar de bodem zakten en zich ophoopten. Onder invloed van tijd, druk en temperatuur zijn deze sedimenten verhard tot gesteente. Kunradersteen lijkt op mergel, maar is veel harder omdat het veel compacter is en geen klei bevat. Vandaag de dag wordt Kunradersteen nog enkel gewonnen bij de Kunradersteengroeve gelegen aan de Bergseweg 30 te Voerendaal (www.kunradersteengroeve.nl) 

De omgeving van Voerendaal staat bekend vanwege de aanwezigheid van deze kalksteen. Op diverse plekken dagzoomt de Kunradersteen en levert daarmee een bijzondere bijdrage aan het uiterlijk van Limburg. Vanaf de Romeinse tijd is Kunradersteen gebruikt voor de bouw van boerderijen, bruggen, kastelen, kloosters en kerken. 

Stapelmuren bouwen rond Voerendaal

Eind 2018 en begin 2019 bundelden de Kunradersteengroeve en IKL hun krachten om nieuwe stapelmuren aan te leggen rondom de Kunderberg in Voerendaal. Op deze manier wordt het leefgebied van de hier voorkomende vroedmeesterpad uitgebreid. Via vijf workshops werd vrijwilligers geleerd hoe ze van kunradersteen zelf een stapelmuur konden maken. Daarbij werd eerst een excursie gegeven in de Kunradersteengroeve gevolgd door de theorie over de padden en het stapelmuren bouwen. In de middag werden de stapelmuren daadwerkelijk gebouwd. Deze aanpak bleek zo succesvol dat we hierna ook in andere gemeenten waar een van de twee soorten padden zaten workshops stapelmuren bouwen hebben georganiseerd. 

Lees meer over de soorten en stapelmuren op Buitenkennis

Dit is mogelijk interessant:

DorpsgaardenLandschapsbiografie