Buiten leren, ontmoeten en verbinden

In het kort

voor wie:
Voor scholen

waarom:
Om kinderen in contact te laten komen met natuur, uit te dagen om te bewegen, samen te spelen en natuurlijk ook voor educatieve doeleinden. Daarnaast draagt een schoolgaard bij aan de biodiversiteit.

contactpersoon:
Sandra van den Beuken

De schoolgaarden borduren voort op de inmiddels de bekende Dorpsgaarden die IKL sinds 2018 realiseert in dorpskernen.

Een schoolgaard is een (ver)groen(d) schoolplein met een breed scala aan functies. Naast een (zeer diverse) speelplek voor kinderen dient een schoolgaard ook als ontmoetingsplek, een plek om te leren en om een relatie op te bouwen met de natuur. Scholen zijn vaak centraal gelegen en vanuit die locatie zijn ze zeer geschikt om verschillende doelgroepen aan de schoolgaard te verbinden; naast de kinderen, ouders en docenten zijn er vaak in de nabijheid organisaties zoals verenigingen en zorginstellingen te vinden.

Uitdagend

Voor de kinderen van de school is een schoolgaard een uitdagende en gevarieerde speelplek. Dit leidt ertoe dat veel meer kinderen worden uitgedaagd om te spelen en te bewegen, dat er minder ruzie is en minder gepest wordt en komen de kinderen meer in contact met de natuur. Daarnaast zorgt een schoolgaard ervoor dat de buitenruimte van de school beter betrokken wordt in het lesprogramma van een school. Zo zijn er ‘buitenlokalen’ in een schoolgaard en kunnen een fruit- en groentetuin ingezet worden in het lesprogramma om meer te leren over de herkomst van ons voedsel.

Biodiversiteit

Naast dat de kinderen en overige betrokken een betere relatie met elkaar en de natuur krijgen heeft de schoolgaard een toegevoegde waarde voor de biodiversiteit. De fruitbomen en struiken, het struweel en bloemen(weides) die worden aangelegd zijn een walhalla voor bijen, vlinders en andere insecten. En ook deze insecten zijn weer een bron van verwondering voor kinderen.

Ook een schoolgaard realiseren? Neem dan contact op!

Dit is mogelijk interessant:

GrenslandrouteDorpsgaardenPositieve gezondheid