Voor Limburg kenmerkende en tevens bedreigde soorten

In het kort

voor wie:
Bewoners van Limburg die zich willen inzetten voor prioritaire soorten

waarom:
Om de leefgebieden en populatie van de prioritaire soorten in stand te houden

contactpersoon:
Piet Oudejans

mogelijk gemaakt door:
Provincie Limburg, gemeente Eijsden-Margraten, gemeente Gulpen-Wittem, gemeente Beek, gemeente Kerkrade, gemeente Landgraaf, gemeente Maastricht, gemeente Meerssen, gemeente Simpelveld, gemeente Vaals, gemeente Valkenburg aan de Geul, gemeente Mook & Middelaar, Elisabeth Strouven Fonds, Dinamofonds, Fonds NME, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting voor Dierenwelzijn, Dieren in Nood Maastricht

Agenda

Op dit moment staan er geen activiteiten op de agenda.

Samen met onze partners en vooral met de bewoners van Limburg maken we leefgebieden in het landschap voor soorten die het landschap vormgeven.  

Ontwikkelen van leefgebied is het ontwikkelen van het landschap

Mooi en waardevol is ons landschap van Limburg zeker. IKL werkt uit liefde voor het landschap en het belang van biodiversiteit uitdragen is een grondbeginsel van ons werk.  

Het behouden en ontwikkelen van leefgebieden van soorten sluit hier perfect bij aan. Hierbij werken we in natuurgebieden en ook in het agrarische landschap, samen met de particuliere eigenaren. Met het soortenprogramma richten wij ons op de soorten die voor Limburg en Nederland heel bijzonder zijn. Sommige soorten komen alleen nog maar in Limburg voor! Daarom laten we de mensen in Limburg kennis maken met de soorten en proberen we het enthousiasme voor deze soorten te verhogen zodat ze zich blijven realiseren in wat voor bijzonder gebied we eigenlijk wonen. Daarbij zetten we het enthousiasme om, in het samen met de bewoners van Limburg ontwikkelen van het leefgebied voor die speciale soorten. Hierdoor verbeteren we direct het typische landschap van Limburg. Het gaat namelijk veelal om singels, bosranden, houtwallen, poelen e.d. die ons landschap zo mooi maken. 

De stichting IKL streeft naar integrale landschapszorg. Het verbeteren van leefgebieden van (bedreigde) inheemse planten- en diersoorten krijgt hierin veel aandacht. In het cultuurlandschap kunnen plaatselijk zeer bijzondere en zeldzame of bedreigde planten en dieren voorkomen. Het in stand houden en verbeteren van deze leefgebieden vereist dan inrichtings- en onderhoudswerk op maat. Projecten in dit werkveld zorgen voor een blijvend levend landschap voor de toekomst. 

De netwerksoorten

Voor een aantal soorten heeft IKL een netwerk of platform opgezet. Netwerken of platforms zijn een uitstekende manier om lokale kennis in de provincie en wetenschappelijke kennis van soorten bij elkaar te brengen. Daarnaast brengen we deze personen op het platform samen met enthousiastelingen voor de soorten en terreineigenaren die graag iets voor de natuur en de soorten willen doen. IKL heeft soortennetwerken opgericht voor de knoflookpad, geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad, slaapmuizen, vliegend hert, amfibieëntrek, vleermuizen in het kader van de klachtenafhandeling en de patrijs. 

Geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad

Twee soorten die in Nederland alleen nog maar in Zuid-Limburg voorkomen. Vanuit het platform werken we aan uitbreiding van het leefgebied van de soorten via (inter)nationale projecten en ook via advies voor inrichting van gebieden en aanleg van belangrijke landschapselementen voor de soorten.  

Platform geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad
© Saxifraga - Mark Zekhuis

Knoflookpad

De soort komt verspreid door midden en noord Limburg voor in van elkaar ruimtelijk gescheiden vaak kleine populaties. Een aantal populaties is, om de soort te proberen te behouden, uitgezet en wordt door vrijwilligers gemonitord.  

Bekijk de laatste knoflookpad nieuwsbrief (PDF)
© Maaike Plomp

Hazelmuis

Samen met eikelmuis zijn dit de enige soorten slaapmuizen die in Nederland en dan alleen nog in de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals voorkomen. De netwerken voor hazelmuis en eikelmuis zijn samengenomen tot het netwerk slaapmuizen.   

Meld je aan voor de slaapmuizen nieuwsbrief
Slaapmuizen platform
© Ria de Bie

Vliegend hert

Samen met de bewoners van Limburg brengen we het leefgebied van deze opvallende kever in kaart. Want ondanks dat hij zelf opvallend is, valt hij maar een paar maanden per jaar op en heeft het een verborgen leefwijze. Voor de rest van het jaar leeft de larve ervan onder de grond. Daarnaast laten we elkaar binnen het platform de leefgebieden en individuen zien en nemen we maatregelen zoals het aanleggen van broedstoven die dienst doen als kraamkamer 

Bekijk de laatste vliegend hert nieuwsbrief
Meld je aan voor de vliegend hert nieuwsbrief
© Saxifraga - Jaap Schelvis

Vleermuizen in het kader van klachtenafhandeling

Het netwerk hiervoor is verspreid over de hele provincie zodat bij een melding van een vleermuis die overlast veroorzaakt een vrijwilliger snel in actie kan komen om de melding af te handelen.  

Lees meer over de klachtenafhandeling

Amfibieëntrek

Dit is een grotendeels zelfstandig opererend netwerk in de meeste gemeenten in Limburg dat door IKL wordt ondersteund 

Amfibieëntrek 2019

Eikelmuis & patrijs

IKL heeft aparte pagina’s voor de soorten waarvoor bij IKL een soortcoördinator is aangesteld. Momenteel zijn dat de patrijs en de eikelmuis. 

Inrichtingsmaatregelen

Voor bovenstaande soorten voeren de platforms op eigen initiatief of in samenwerking met IKL maatregelen uit om het leefgebied van de soort te verbeteren of uit te breiden. Daarnaast voeren we op dit moment in overleg met onze partners en de gemeenten van Limburg maatregelen uit voor de gladde slang, ringslang, kamsalamander en steenuil en hebben we werkdagen samen met vrijwilligersgroep en scholen voor de zeggekorfslak, heidevegetaties, vinpootsalamander en vele andere soorten waardoor de kwaliteit van het landschap verbeterd.  

Agenda

Door het jaar heen vindt zoals eerder genoemd een groot aantal platformbijeenkomsten, excursies, workshops en activiteiten voor inrichtingsmaatregelen plaats. Deze zijn gezellig, informatief en leveren een bijdrage aan de bescherming van de soorten. In de Buitenkracht agenda van IKL komen de bijeenkomsten te staan. Dus houd deze in de gaten!  

Ecosysteemdiensten

Waarom houdt IKL zich bezig met individuele soorten en de natuur? Dieren en planten hebben een intrinsieke waarde; het recht om te bestaan. Alleen al daarom zijn ze het beschermen waard. Daarnaast zijn mensen er ook van afhankelijk. Ze zorgen voor ecosysteemdiensten. Bij ecosysteemdiensten moet je denken aan baten die de levende natuur de mens oplevert, zoals:  

  • Veel groente en fruit bestaat door de bestuiving van insecten.  
  • We ademen zuurstof vanwege planten en plankton.  
  • De groene leefomgeving heeft daardoor belangrijke functies; ze huist de meest verschillende soorten planten en dieren, zuivert ons drinkwater, reguleert het klimaat, produceert voedsel en geneesmiddelen en voorkomt overstromingen en plagen.  

Op die manier is een groene leefomgeving van onschatbare waarde. Tot slot is de natuur simpelweg het genieten waard 

Dit is mogelijk interessant:

DorpsgaardenLandschapsbiografie