Werkdagen in de natuur hebben positieve invloed op de gezondheid

In het kort

voor wie:
Vrijwilligers, scholieren en zorginstellingen

waarom:
Door middel van werkdagen is het mogelijk om Positieve Gezondheid binnen diverse bevolkingsgroepen nadrukkelijker te profileren.

contactpersoon:
Sabine de Jong

Download het infoblad

De aanwezigheid van groen zorgt voor 25% minder depressies, 15% minder migraine en ernstige hoofdpijnen en 23% minder astma of COPD

We merken bij het IKL steeds meer dat positieve gezondheid een thema is dat meer en meer gaat spelen in de Limburgse maatschappij. De brug tussen gezondheid en natuur is iets wat wij als heel waardevol beschouwen, maar nog niet door veel andere organisaties wordt gezien.

Welke actie neemt IKL

De stichting IKL werkt hoewel onbewust, al jaren bij aan Positieve Gezondheid bij de deelnemers van de werkdagen. Tijdens deze werkdagen worden (o.a.) vrijwilligers, scholieren en zorginstellingen onder begeleiding van stichting IKL, onderhoudswerkzaamheden in het landschap uitgevoerd. Door de deelnemers uit te laten gaan van hun kracht en mogelijkheden (en niet in hun zwakte!) geeft een dergelijke werkdag betekenis aan het bewustzijn van de deelnemers. Dit werkt ‘empowerend’, waardoor de deelnemers ook op andere vlakken stapjes gaan zetten om hun leven zo in te richten dat het past bij hun betekenisgeving. Bij een juiste aanpak zorgen werkzaamheden in het buitengebied derhalve voor een versterking van de 6 dimensies, waardoor dit een positieve invloed heeft op de algehele invloed van de betreffende persoon.

Naast de ondertekening van een pledge “Alles is gezondheid” wil stichting IKL zich nog concreter inzetten voor dit gezondheidsconcept. Door middel van werkdagen is het mogelijk om Positieve Gezondheid binnen diverse bevolkingsgroepen nadrukkelijker te profileren. We werken daarvoor intensief samen met diverse partners binnen het netwerk positieve gezondheid in Limburg.

Gezondheid werd in 1948 door de WHO gedefinieerd als: ‘Gezondheid is een toestand van compleet welbevinden, fysiek, psychisch en sociaal en niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebreken’. Volgens deze definitie zou vrijwel niemand gezond zijn en wordt geen recht gedaan aan de veerkracht van mensen. Machteld Huber, de grondlegger van positieve gezondheid, formuleerde in opdracht van de Gezondheidsraad en ZonMw, samen met anderen in 2009 een nieuwe omschrijving van gezondheid: “Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’. Gezondheid wordt door velen veel breder gezien en gaat ‘over het leven’. Omdat in de zorg de ‘patiënt centraal’ wordt gesteld, pleit Machteld Huber voor aandacht van deze brede visie en benoemde die, Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid omvat zes dimensies: Lichaamsfuncties, Mentaal welbevinden, Zingeving, Kwaliteit van leven, meedoen (sociaal maatschappelijk participeren) en Dagelijks functioneren, en is weergeven in bovenstaande afbeelding.

Essentieel is de verandering van de focus op ziekte naar aandacht voor wat iemand wel kan en zelf belangrijk vindt. In dit nieuwe concept ligt de nadruk op veerkracht, ofwel het dynamische vermogen van mensen om adequaat om te (leren) gaan met ziekte of beperkingen, en is iemand gezond als hij of zij zich succesvol heeft aangepast aan zijn ziekte, zich gezond voelt en in staat is om te werken of anderszins te participeren. Belangrijk aspect is dat mensen zelf bepalen hoe hun gezondheid is, er zijn geen gedefinieerde normen wat ziek of gezond is.

Dit is mogelijk interessant:

DorpsgaardenSchoolgaardenDe Wilde Bijenlinie