Dynamische habitats voor de geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad

In het kort

waarom:
Om dynamische habitats te creëren voor de geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad.

contactpersoon:
Piet Oudejans

project partners en financiers:

Het project is een financieringsproject van de Europese Unie (EU) en wordt gefinancierd door het milieuprogramma van de EU met de nadruk op natuur en biodiversiteit.

Natura 2000, LIFE, NABU Naturschutzstation Niedersachsen, NABU Naturschutzstation Aachen, Provincie Limburg, Stichting het Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer, Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest, Schulbiologiezentrum Hildesheim, Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

De naam van het project (Bovar) refereert aan de wetenschappelijke naam van de geelbuikvuurpad: Bombina variegata.

In 2016 is Stichting IKL samen met Staatsbosbeheer en het Limburgs Landschap een samenwerking aangegaan binnen een Europees project met de werknaam Life Bovar. De naam van het project refereert aan de wetenschappelijke naam van de geelbuikvuurpad: Bombina variegata. Tussen de aanvraag in 2016 en de start in 2018/19 is slechts een paar jaar verstreken. Toch was het mysterieuze aan dit project dat van de initiators en ondertekenende directeuren bijna niemand meer terug te vinden was toen het project eenmaal gehonoreerd werd.

De bedoeling is om het leefgebied van zowel de geelbuikvuurpad als de vroedmeesterpad in gebieden van Staatsbosbeheer en Limburgs Landschap te versterken. Onze Duitse partners doen dat ook voor deze soorten en nemen daarnaast de kamsalamander en de rugstreeppad mee. Het plangebied van Life Bovar strekt zich ver uit in Duitsland, zoals op onderstaande kaart is te zien.

Projectgebieden Nederland

In Nederland concentreren we ons op de een aantal locaties in vier Natura 2000-gebieden. Inmiddels zijn we aardig op weg om de in totaal 37 voortplantingswateren en 32 stapelmuren aan te leggen of te optimaliseren en 9,8 hectare bosrand te optimaliseren of opslag en bomen die de lichtinval beperken te verwijderen. Ook plaatsen we nog tussen de 3 en 4 kilometer aan hekwerk om het begrazingsbeheer op lange termijn te garanderen. In 2026 moet deze fikse impuls voor het leefgebied van de soorten afgerond zijn en zo bouwen we verder aan het leefgebied voor onze soorten in heel Zuid-Limburg.

Tussenstand

Op dit moment hebben we op de Kunderberg vijf poelen en muren aangelegd of weer geschikt gemaakt voor voortplanting van de vroedmeesterpad. In het Savelsbos zijn we met zeven poelen en drie muren aan het werk gegaan. Ook delen van het Geuldal zijn onderdeel van de gebieden die verbeterd worden voor de soorten. Samen met het Gerendal en de Curfsgroeve zijn hier twaalf poelen en 7 voortplantingsbakken aangelegd. Daarnaast zijn hellingen in de Curfsgroeve weer geschikt gemaakt als landhabitat voor de soorten.

2021 een topjaar?

Aangezien bij de tussenstand de werkzaamheden van deze herfst en winter, waar we nog mee bezig zijn, niets eens bij zitten, verwachten we komend jaar het begin van een aantal goede voortplantingsjaren voor de geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad. Deze hoop wordt verder versterkt door het grote aantal poelen, voortplantingsbakken en muren die zijn aangelegd de afgelopen jaren. Nu nog een paar buitjes meer de komende zomer en dan wordt onze verwachting toch bewaarheid?

Bezoek de projectwebsite

Dit is mogelijk interessant:

EikelmuisStapelmuren voor bijzondere LimburgersPrioritaire soorten