De levensloop van het landschap

In het kort

voor wie:
Gemeenten

waarom:
Landschapsbiografieën kunnen laten zien hoe en waarom het landschap is zoals het is. De landschapsbiografie vormt een bouwsteen voor toekomstige ontwikkelingen/opgaven in het landschap.

contactpersoon:
Sabine de Jong

project partners:
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Samen met inwoners en stakeholders op zoek naar het DNA en de kernkwaliteiten van het landschap

Stichting IKL hoort regelmatig van haar vrijwilligers en opdrachtgevers dat het landschap mooi of aantrekkelijk gevonden wordt. Maar wat maakt het nu zo mooi? Wat maakt het dat je je ergens thuis voelt? Of een gebied je aanspreekt? Om antwoord te kunnen geven op deze vragen, heeft Stichting IKL een proces ontwikkeld om samen met burgers en gebruikers van een gebied een landschapsbiografie op te stellen.

Een landschapsbiografie beschrijft de levensloop van een landschap. Hoe is het landschap in de loop van de eeuwen ontstaan en welke elementen vanuit het verleden vinden we nog terug in het landschap van vandaag. Samen met bewoners en gebruikers wordt een beschrijving het huidige landschap gemaakt. De groep bepaald welke elementen een hoge waarden hebben en behouden moeten blijven, en welke elementen juist zouden moeten verdwijnen. Gezamenlijk wordt in beeld gebracht wat men zo waardeert aan het landschap en wat men belangrijk vindt om voor de toekomst te behouden en te versterken.

De basis van het huidige landschap is ontstaan door natuurlijke processen, maar het landschap om ons heen is juist door de aanwezigheid van de mens zo geworden zoals het nu is. Het landschap is in de loop der eeuwen naar onze hand gezet. Maar niet iedere ontwikkeling is een gewenste ontwikkeling. Het is goed dat men bewust is van het effect van keuzes en dat daarmee gestuurd kan worden op het veranderingsproces.

Gewaardeerd Landschap

Stichting IKL werkt volgens de methodiek van ‘Gewaardeerd landschap’. Samen met burgers en stakeholders uit het gebied gaat IKL aan de slag: wat is het DNA van het landschap, welke kernkwaliteiten heeft het, wat zijn de verhalen die het landschap verteld en welke wensen voor het landschap levert dit op vanuit de bewoners? De belangrijkste resultaten uit de landschapsbiografie zijn begrip en waardering voor het landschap. Dit vormt een bouwsteen voor toekomstige ontwikkelingen/opgaven in het landschap.

Een landschapsbiografie over uw gebied?

Als ervaringsdeskundige op het gebied van burgerparticipatie is IKL verheugd om samen met burgers uit het gebied een landschapsbiografie op te stellen in het prachtige Limburg! Wilt u meer informatie over dit thema, dan kunt u daarvoor een mail sturen naar s.dejong@ikl-limburg.nl onder vermelding van “Landschapsbiografie”.

Landschapsbiografie Neeritter-Ittervoort (PDF)

Dit is mogelijk interessant:

DorpsgaardenDe Wilde Bijenlinie