Een verbindende (wandel)route op en over de grens van Limburg

In het kort

voor wie:
Inwoners, recreanten, toeristen, ondernemers, gemeenten, provincie

waarom:
Het unieke karakter van de Limburgse grensstreek vraagt om beleefd en vermarkt te worden. Daarbij zien we
nog onontgonnen kansen.

contactpersoon:
Léon Jongen

mogelijk gemaakt door:
Provincie Limburg, Nationaal Park De Maasduinen, Nationaal Park De Groote Peel, Nationaal Park De Meinweg, Nationaal Landschap Zuid-Limburg, Rabobank, F-Fort

De Grenslandroute vormt een belangrijk instrument om landschap, economie en maatschappij te verbinden

De Grenslandroute laat bewoners en bezoekers het unieke karakter van de grensregio ervaren. Zij leidt en spreidt bezoekers en verleidt hen tot besteding van Euro’s in de grensregio en levert daarbij een belangrijke bijdrage aan een nieuwe, toekomst vaste economie. Deze economie gebruiken wij vervolgens om de kwaliteiten van het landschap in stand te houden. De Grenslandroute vormt aldus een belangrijk instrument om landschap, economie en maatschappij te verbinden. Als icoonproject van Grenspark Limburg vormt de Grenslandroute het visitekaartje.

Uitgangspunt

We kijken nadrukkelijk vanuit bestaande voorzieningen, infrastructuren, projecten en gevestigde partijen. Steeds kijken we vanuit een ander perspectief naar de grensregio. Denk hierbij aan onder meer:

  • Recreatie / leisure (te starten met wandelen);
  • Landschap;
  • Cultuurhistorie;
  • Ecologie;
  • Horeca;
  • Vitaliteit;
  • Kwaliteitswaarborg (b.v. Green Destinations).

Ambitie

We willen de grensregio laten leven en beleven. Door het unieke karakter van dit gebied voor het voetlicht te brengen, stijgt de waardering, worden recreanten aangetrokken en wordt de toeristische druk gespreid. Mensen genieten van de unieke kwaliteiten en spenderen Euro’s. Een gedeelte hiervan zetten wij in, bijvoorbeeld via het Landschapsfonds, om het gebied aantrekkelijk en beleefbaar te houden. Ondernemers grijpen kansen en ontwikkelen verdienmodellen. Duurzame grensoverschrijdende
samenwerkingen komen tot stand.

Rol IKL

IKL is initiator en ketenregisseur. IKL richt zich op het verbinden van mensen en organisaties die de handen uit de mouwen willen steken om de gezamenlijke ambities te verwezenlijken. Daarbij kijken we zeker over de landsgrenzen; het unieke landschap stopt immers niet bij de grens.

Dit is mogelijk interessant:

DorpsgaardenDe Wilde Bijenlinie