Natuurlijke oplossingen voor de wateroverlast in het Gulpdal

In het kort

voor wie:
Inwoners van het Gulpdal

waarom:
Om de wateroverlast in het Gulpdal terug te dringen.

contactpersoon:
Mark Luijten

project partners:
ARK Natuurontwikkeling

mogelijk gemaakt door:
Nationale Postcode Loterij

De aanleg van o.a. heggen en bosjes moeten de kans op overstromingen en modderstromen terugdringen

Stichting IKL en ARK Natuurontwikkeling gaan samen werken aan de verbetering van de leefomgeving in het Gulpdal, voor zowel mens als dier. Begin 2018, tijdens het Goed Geld Gala van de Nationale Postcodeloterij, werd bekend dat ARK ruim twee miljoen krijgt voor maatregelen in het Gulpdal.

Maatregelen

Het dal van de Gulp kent grote natuur­, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Karakteristiek zijn de bosrijke, vaak steile hellingen, de weilanden met oude hagen en de bijzondere bronmilieus en kleine bronbeekjes. In dit landschap is ruimte voor water; regenwater, bronwater en grondwater hebben hier hun natuurlijke plek en natuurlijke loop.

Nu het agrarisch grondgebruik intensiever is geworden, vooral op de vlakkere delen, zijn de natuurwaarden afgenomen en daarmee het waterbergend vermogen van het landschap. Meestal is de Gulp een lieflijk beekje. Maar soms verandert het in een woest kolkende waterstroom. De afgelopen 10 jaar kampte het Gulpdal met twee extreme overstromingen. Weggespoelde en beschadigde auto’s, modderstromen die paden en wegen bedekten, waterschade voor bewoners, hotels en andere bedrijfspanden waren het gevolg. Met hoge kosten van dien.

Naar verwachting zal zulk extreem weer door verandering van het klimaat vaker voorkomen. Dit probleem kan opgelost worden door een divers palet aan maatregelen in het hele stroomgebied van de Gulp. Maatregelen van bron tot monding, bij de zijbeekjes, de hoofdstroom, in het dal, en van de helling tot boven op het plateau. Het zijn maatregelen die niet alleen de kans op overstromingen en modderstromen verminderen, maar ook oude cultuurhistorische structuren versterken en ruimte bieden aan bijzondere flora en fauna.

Rol IKL

IKL gaat met de particuliere grondeigenaren in gesprek om samen een situatie te creëren die zowel voor bewoners, de natuur en toeristen en recreanten een meerwaarde heeft. Eerder plannen ter verbetering hielden geen rekening met de natuur. De maatregelen in dit project tonen aan dat het ook anders kan. Door aanleg van heggen, struweelhagen en bosjes en eventuele afkoppeling van drainage of het wijzigen van de waterhuishouding worden extreme overstromingen in de toekomst ondervangen.

2018-2019

15.000 stuks bosplantsoen zijn aangeplant op terrein van Staatsbosbeheer in het Klingendael. Kleine bosjes, graften, bosranden, de inkleding van buffers etc. dragen bij aan het beperken van de wateroverlast in het Gulpdal.

2019-2020

1000m² met bosplantsoen en een boomgaard met negen fruitbomen wordt aangeplant op diverse particuliere gronden. Daarnaast zijn er nogmaals 10.000 stuks bosplantsoen aangeplant op terrein van Staatsbosbeheer. Ook is IKL nog in gesprek met diverse particuliere grondeigenaren.  Bent u grondbezitter in het Gulpdal en heeft u interesse in dit project, neem dan contact op met Mark Luijten.

Dit is mogelijk interessant:

GrenslandrouteDe Wilde Bijenlinie