Een oase voor plant en dier en een plek die mensen lokaal verbindt

Projectpartners


Gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Nationale Postcode Loterij, Provincie Limburg, Limburgse gemeenten, Stichting FSI

In het kort

voor wie:
Lokale initiatiefnemers, dorpsraden, buurtverenigingen

waarom:
Voor de vermaatschappelijking van het dorp of de wijk en het stimuleren van het verantwoordelijkheidsgevoel voor de leefomgeving. Maar ook het vergroten van de sociale cohesie en het vergroten van de biodiversiteit.

contactpersoon:
Sandra van den Beuken

Een eigen stukje landschap creëren en beheren

Vooral in de kleine dorpen verdwijnen steeds meer sociale voorzieningen. Scholen, verenigingen en winkels verdwijnen waardoor de sociale behoeften niet meer vervult kunnen worden. Het contact onderling verwaterd. Verder is het verantwoordelijkheidsgevoel van mensen voor hun leefomgeving niet of nauwelijks meer aanwezig. Daarom heeft IKL begin 2018 het project ‘dorpsgaarden’ in het leven geroepen. Inmiddels is er op 16 locaties een traject opgestart voor de inrichting van een dorpsgaard.

Ontmoetingsplek

Een dorpsgaard dient als ontmoetingsplek voor jong en oud. Een plek die zorgt voor een saamhorigheidsgevoel, waar je je kunt inspannen maar ook ontspannen, samen of alleen. Bovenal is het een stukje landschap waaraan je zelf meewerkt, waarvoor je zorgt. De dorpsgaard is een perfecte uitvalbasis voor activiteiten zoals oogstdagen, buurtbarbecues, lesmiddagen en sport en spel.

Plek voor dieren

Naast een fijne plek voor de mens moet de dorpsgaard anderzijds ook leefruimte bieden voor dieren. Steeds meer soorten worden in hun bestaan bedreigd. Door aangepast beheer in de dorpsgaard creëren we ontwikkelingsmogelijkheden voor deze bedreigde fauna. In de dorpsgaard zijn vlinders in verschillende kleuren je buren en komen bijen stuifmeel halen.

Het uitgangspunt van een dorpsgaard is dat deze geïnitieerd, gerealiseerd en onderhouden wordt door (dorps)bewoners. IKL begeleidt het hele proces van ontwerp tot realisatie en onderhoud.

Dorpsgaard Stein

In februari 2019 hebben inwoners samen met wethouder Gina van Mulken de eerste werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van dorpsgaard ’t Meeldert. De realisatie van deze 3000 vierkante meter dorpsgaard gebeurt op initiatief van inwoners. Wethouder Gina van Mulken: ‘Als gemeente zetten we ons in voor het ophalen en realiseren van landschapsdromen van inwoners. Landschap en natuur is niet alleen een doel, maar ook een middel om betrokkenheid te realiseren tussen inwoners onderling en met hun leefomgeving.’ De dorpsgaard ligt in het groene gebied tussen Elsloo en Stein.

Dorpsgaard Haelen

In mei 2019 is dorpsgaard ‘Pluk-a-way’ in Haelen geopend. De fruitbomen werden eind 2018 aangeplant met de leerlingen van basisschool De Leerlingst. Vervolgens zijn er allerlei andere werkzaamheden verricht zoals het inzaaien van wilde bloemen en het klaarmaken van het wandelpad. Woodcarver Roel van Wijlick creëerde een prachtig beeld uit een boomstam dat pronkt in deze dorpsgaard. De dorpsgaard ligt aan het kruispunt Houtrustlaan/Heyerveld.

Dorpsgaard Partij

In september 2018 werden in dorpsgaard ‘fruitwei va partey’ bordjes aan de bomen gehangen met daarop de soortnaam. Alle bomen zijn geadopteerd door bewoners. In april 2019 werd de dorpsgaard verder ingericht. Scouting Sint Martinus en wethouder Last hebben geholpen bij de aanplant. Er werden fruitbomen, kleinfruit en een haag rondom de boomgaard geplant. Ook werden er bloemenmengsels ingezaaid en is er een bijenstruweel aangelegd.

Dit is er gerealiseerd in het plantseizoen van 2018-2019

  • Bomen en struiken: 890 stuks
  • Heggenstruiken gemengd en meidoorn: 2.480 stuks
  • Bloemenmengsels voor bijen en insecten: 19.650 gram voor ongeveer 1,5 hectare

Een dorpsgaard in jouw omgeving?

Wil jij in jouw buurt of dorp ook een dorpsgaard realiseren waarvan iedereen kan genieten? Neem dan contact op met IKL, wij kijken wat er mogelijk is in jouw gemeente.

Dit is mogelijk interessant:

LandschapsbiografieSchoolgaarden