Een oase voor plant en dier en een plek die mensen lokaal verbindt door fruitbomen, plukstruiken en méér!

In het kort

voor wie:
Lokale initiatiefnemers en groepen, gemeenten en scholen

waarom:
Voor de vermaatschappelijking van het dorp of de wijk en het stimuleren van het verantwoordelijkheidsgevoel voor de leefomgeving. Maar ook het vergroten van de sociale cohesie en het vergroten van de biodiversiteit.

contactpersoon:
Frans Voncken

mede mogelijk door:

Nationale Postcode Loterij, Provincie Limburg, Limburgse gemeenten, Stichting FSI

Gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Download het infoblad

De sociale cohesie in dorpen en wijken wordt middels de dorpsgaard versterkt

Vooral in de kleine dorpen verdwijnen steeds meer sociale voorzieningen. Scholen, verenigingen en winkels verdwijnen waardoor de sociale behoeften niet meer vervult kunnen worden. Het contact onderling verwaterd. Verder is het verantwoordelijkheidsgevoel van mensen voor hun leefomgeving niet of nauwelijks meer aanwezig. Daarom heeft IKL het project dorpsgaarden in het leven geroepen. Dit jaar worden er in heel Limburg verschillende dorpsgaarden ontwikkeld; een plek voor jong en oud die door een groep enthousiaste vrijwilligers uit het dorp of de buurt vorm krijgt.

Een paradijs voor mens en dier

De Gaard is een ontmoetingsplek voor jong en oud en zorgt derhalve voor saamhorigheid. Daarnaast is de Gaard een bioparadijs. Steeds meer dieren worden in hun bestaan bedreigd. De gekozen beplanting in De Gaard biedt voor deze diersoorten een geschikt leefmilieu. Door aangepast beheer creëren we ontwikkelingsmogelijkheden voor bedreigde flora. Ook is de gaard een smulplek. Niet alleen voor ons, maar ook voor de dieren. De Gaard… je kunt er ontspannen en bijkomen, samen of alleen. Maar bovenal is het een stukje landschap waaraan je zelf meewerkt!

De ingrediënten worden zo gekozen dat De Gaard een aanwinst is voor de biodiversiteit én een aantrekkelijke plek vormt voor de mens. Mogelijke elementen: plukhagen, fruitbomen, plukstruwelen, kruidenrijk of bloemrijk grasland, insectenhotels, zitbanken, natuurlijke speelelementen, picknicksets en water. Qua activiteiten is er ontzettend veel mogelijk in de Gaard zoals oogstdagen, lesmiddagen, wandelen, buurtbarbecue, spelen, muziek in de Gaard, sportdagen, ontspannen en nog veel meer!

Interesse in een gaard of meer weten?

Wil jij een dorpsgaard in jouw eigen dorp/buurt? Neem dan contact met ons op, dan gaan we samen kijken naar de mogelijkheden.

Dit is mogelijk interessant:

Meer Natuur voor Pittig FruitDe Wilde Bijenlinie