Werk maken van biodiversiteit

In het kort

voor wie:
Voor bedrijventerreinen

waarom:
Om een win-win situatie te behalen voor flora en fauna, maar ook voor het welzijn van de mensen die werken op een bedrijventerrein.

contactpersoon:
Sandra van den Beuken

project partners:
Provincie Limburg, gemeente Meerssen, Waterschap Limburg, C-Mill, gemeente Leudal

Winst voor de natuur, voor bezoekers, werknemers en bedrijven

Natuur kom je vaak op de vreemdste plekken tegen. Maar de minst voor de hand liggende plek zijn toch wel bedrijventerreinen. Met de voorbij razende vrachtwagens, de grote versteende oppervlakken en gebouwen en het strak onderhouden groen lijken deze terreinen de laatste plaats waar je natuur kunt tegenkomen. Toch hebben deze terreinen vaak veel potentie. Ze liggen tussen steden/dorpen en het achterland in en zijn vaak in de weekenden en avonduren verlaten. Ook zijn er op deze terreinen vaak ongebruikte hoekjes waar het groen zijn gang kan gaan.

Met het project biodiversiteit op bedrijventerreinen probeert IKL zoveel mogelijk van de potentie van deze terreinen te benutten en er een win-win situatie te behalen. Niet alleen voor de flora en fauna is meer biodiversiteit nuttig. Het draagt ook bij aan het welzijn van de mensen die er werken. Veel studies hebben ondertussen uitgewezen dat groen helpt bij het geluksgevoel en dat het helpt om de stress verminderen. Dat kan door in de middagpauze een kleine wandeling te maken maar ook uitzicht op groen is al rustgevend.

Drie verschillende vraagstukken

IKL is dit jaar gestart met dit project op drie bedrijventerreinen in Limbug; Heerlen, Meerssen en Neeritter. Op deze terreinen liggen verschillende vraagstukken. Zo ligt er in Meerssen een vraag met betrekking tot de wateropgave. Het terrein is namelijk hooggelegen en de enorme verharde oppervlakken geven wateroverlast in de lager gelegen gebieden. Door dit vraagstuk te combineren met het vergroten van de biodiversiteit slaan we hier twee vliegen in een klap. In Heerlen zijn veel kleine bedrijven gevestigd in oude Philips fabrieken. Maar er zijn op dit terrein ook nog diverse kavels waar in de toekomst gebouwd kan worden. De uitdaging hier is om de verschillende gebieden met groen en bijbehorend beheer aan te wijzen en het terrein interessanter te maken voor de (toekomstig) huurders van de kantoorruimtes. Het terrein in Neeritter is tijdens het schrijven van de Landschapsbiografie Neeritter-Ittervoort naar boven gekomen als ‘doorn in het oog’ van de bewoners. Dit terrein is volledig volzet en de stukjes groen zijn minimaal, een schoolvoorbeeld bedrijventerrein uit de vorige eeuw. Hier ligt een vraag waar winst te behalen is en hoe het terrein beter in te passen in zijn omgeving.

Aan de slag op uw terrein?

Wilt u aan de slag met biodiversiteit op uw bedrijventerrein? Neem dan contact op met Sandra van den Beuken: s.vandenbeuken@ikl-limburg.nl

Dit is mogelijk interessant:

DorpsgaardenPositieve gezondheid