Groene initiatieven in het landschap

In Buitenkans worden nieuwe initiatieven doorvertaald naar concrete projecten die een kans bieden voor het landschap.

De projecten die wij opzetten zijn gericht op het verhogen van de biodiversiteit en de beleving in je eigen omgeving. Daarnaast vind je hier als eigenaar (subsidie)regelingen, die jou kunnen helpen bij het verwezenlijken van jouw wens. Ook ondersteunt IKL initiatiefnemers (bijvoorbeeld lokale natuurgroepen of dorpsbewoners) hun idee concreter te maken door bij te dragen aan planvorming. Samen brengen we het initiatief een stap verder.

 

Actuele groene initiatieven
Vernieuwende projecten
Regelingen

Regelingen

Bekijk of er in uw gebied subsidiemogelijkheden zijn voor de aanleg van landschapselementen.

Naar de regelingen

Bijzondere projecten
in het landschap

Hier zijn wij op dit moment mee bezig

Naar de projecten

Dorpsgaarden

Een plek die mensen verbindt door fruitbomen, plukstruiken en meer!

Lees meer