IKL maakt doorstart als onderdeel van VivaraPro in Vierlingsbeek

IKL maakt doorstart als onderdeel van VivaraPro in Vierlingsbeek Specialist in natuurbeschermingsproducten VivaraPro heeft een doorstart gerealiseerd van de failliet verklaarde Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) Limburg. De organisatie wordt, als onderdeel van VivaraPro, een marktpartij met ook een duidelijke ideële missie en visie. De kennis van IKL wordt verweven in de projecten van VivaraPro…

Zoek mee naar het vliegend hert

Stichting IKL nodigt bewoners van Limburg uit om waarnemingen van vliegende herten door te geven. IKL spant zich in Limburg in voor de verbetering van de leefgebieden van deze grote kever. Om gericht maatregelen te treffen is het van belang dat IKL een goed beeld krijgt over waar de soort gezien wordt.   Het vliegend hert…

Een vleermuis in huis

Het wordt weer zomer en daarmee breekt de periode aan dat er vaak vleermuizen in woningen gevonden worden. Soms veroorzaken deze vleermuizen overlast of hebben bewoners vragen over deze bijzondere dieren. Soms ook worden vleugellamme of dode vleermuizen gevonden. De zomer is de tijd dat de kwetsbare kraamkolonies zich manifesteren en vanwege deze kwetsbaarheid is…

Spannende tijden voor de patrijzenkoppels; broedseizoen van start

Het gaat slecht met de patrijs, de boerenlandvogel komt nog maar op enkele plekken in ons agrarische landschap voor. De vooruitzichten zijn ronduit sober, des te belangrijker dat het broedseizoen van de vogels zo min mogelijk verstoord wordt. Leefgebied Patrijzen leven in open en halfopen landbouwgebieden, bij voorkeur in akkers. Een gunstig leefgebied heeft een…

32.323 amfibieën weer veilig op weg

Dit voorjaar zijn in Limburg 32.323 amfibieën tijdens de paddentrek veilig over drukke verkeerswegen gezet. Meer dan 200 vrijwilligers verdeeld over 19 groepen hielpen de amfibieën naar hun voortplantingsplaats. Dat blijkt uit het jaarverslag paddenoverzet 2019 van Stichting IKL.  Bij het stijgen van de temperatuur en een toename van de luchtvochtigheid ontwaken padden, kikkers en salamanders uit hun…

Bomen voor koeien

Vroeger stonden in ieder weiland heggen, bosjes en mooie, oude bomen. Rond het middaguur kon je de koeien, schapen en paarden vredig in de schaduw hun ‘siësta’ zien houden. Tegenwoordig zie je bijna alleen nog kale, door prikkeldraad begrensde, onherbergzame grasvlaktes. Veel dieren hebben hieronder te lijden. Tal van prachtige bomen en struiken, die van…

Hommel trotseert ijskoud voorjaarsweer

Meer dan 19.000 bijen geteld tijdens tweede Nationale Bijentelling van Nederland Zoemt Maar liefst 2600 mensen trokken dit weekend naar buiten om bijen te tellen. De top 3 van meest geziene bijen is: op 1 honingbij, op 2 aardhommel, op 3 rosse metselbij. De resultaten van de telling verschillen duidelijk met de Nationale Bijentelling van…