Aan de slag voor wilde bijen

Het gaat slecht met de bijen in Nederland. Dit geldt helaas niet alleen voor de honingbij die iedereen wel kent, maar ook voor de meeste van de ruim 350 soorten wilde bijen die in Nederland voorkomen. De helft van deze soorten is inmiddels bedreigd, en dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Tachtig…

Gestructureerde aanpak doorontwikkeling ‘t Brook

Op 12 december jl. heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met vrijwilligers die zich al jaren actief inzetten voor het beheer en doorontwikkeling van groengebied ’t Brook in Oud-Stein. Tijdens deze bijeenkomst werd teruggekeken op het reeds afgelegde traject, werden voorliggende kansen besproken en overhandigde wethouder Danny Hendrix symbolisch de Juichwilgtrofee aan de betrokken vrijwilligers. Trots en…

Website voor landschapsdromen in Gennep gelanceerd

Stichting IKL heeft samen met de gemeente Gennep de website gennepbuiten.nl gelanceerd. Met de lancering van de nieuwe website biedt de gemeente Gennep inwoners in het buitengebied bijstand en financiële steun bij de ontwikkeling van een landschapsplan. Wie bijvoorbeeld een hoogstamboomgaard of nieuwe erfbeplanting wil aanleggen, kan simpelweg een aanvraag invullen op de site. Volgens…

Romeinen herleven in Simpelveld

Simpelveld verkent haar grondgebied door een toeristische bril. De 16 km2 en ruim 10.000 inwoners omvattende gemeente is trots op haar rijke cultuurhistorie. Ze telt heel wat Rijksmonumenten en bijzondere plekjes, zoals het gehucht De Huls en Vrouwenheide waarvan men vroeger dacht dat ze het hoogste punt van Nederland vormden. Het stijgingspercentage van de straat…

Toekomst voor erfgoed!

Het rijke Limburgs erfgoed verdient grotere zichtbaarheid en meer publieksbereik, zo stelt de Provincie Limburg in haar beleidskader en uitvoeringsprogramma ‘Toekomst voor erfgoed!’.  Verdieping van de samenwerking tussen erfgoedinstellingen moet hieraan bijdragen. Het afgelopen half jaar heeft kwartiermaker Ard van der Tuuk vele gesprekken gevoerd met organisaties die actief zijn binnen het erfgoedveld om te onderzoeken…

Ommetjes ervaringen bij elkaar gebracht

De afgelopen 10 jaar konden lokale initiatiefnemers ommetjes indienen en zodoende een bijdrage krijgen voor hun ommetje. Zo werden al vele ommetjes door het Limburgse landschap gemaakt. Tijdens een ommetjesavond hebben we de ervaringen van al deze ommetjes bij elkaar gebracht. Kinderen Hoe trekken meer kinderen naar een ommetje? Jong Nederland heeft in Melick een…