Stichting IKL en Plattelandscoöperatie tekenen intentieovereenkomst voor samenwerking

Tijdens de jaarvergadering van de Plattelandscoöperatie op 22 oktober tekende Stichting IKL een intentieovereenkomst voor samenwerking met de Plattelandscoöperatie. Beide organisaties zien kansen om elkaar aan te vullen en te versterken om zo landschapsbeheer en burgerparticipatie vorm te geven. Onder toeziend oog van velen die naar de Houbereij in Panningen kwamen, ondertekenden Peter van de…

Subsidieregeling Klein Limburgs Erfgoed

De Provincie Limburg hecht veel waarde aan het behoud van klein erfgoed. Deze verantwoordelijkheid wil de Provincie samen met de burgers en gemeenten oppakken. Daarom is een jaar geleden de subsidieregeling Klein Limburgs Erfgoed in het leven geroepen. Met deze regeling spreekt de Provincie de wens uit dat het klein erfgoed in goede staat wordt…

Schouten verbindt natuur en landbouw

Hoewel landbouw onlosmakelijk is verbonden met natuur, gaat de landbouw in Nederland op dit moment vooral ten kòste van natuur. In de vanmorgen gepubliceerde LNV-visie stelt minister Schouten dan ook dat er een omschakeling moet plaatsvinden naar een ander systeem van voedselproductie: een vorm van landbouw die toekomst heeft, genoeg voedsel produceert èn positief bijdraagt…