Wil jij ook een mooie hoogstamboomgaard aanleggen of jouw bestaande boomgaard uitbreiden met extra bomen of een haag? Dan is dit het moment om het te doen. De gemeente Eijsden-Margraten zet samen met IKL sterk in op vergroening en het verhogen van de biodiversiteit, de karakteristieke boomgaarden vormen hier een belangrijk onderdeel van. 

Omdat hoogstamboomgaarden niet overal van oorsprong thuishoorden heeft de gemeente een kaart gemaakt met daarin zones die in aanmerking komen voor deze regeling. Kijk snel op de kaart of jouw perceel binnen deze zones ligt, de gemeente neemt dan 75% van de kosten op zich. 

De voorjaarsregeling is gesloten. Het is nu namelijk de tijd om het plantmateriaal op te halen en te planten. Wil je graag komend plantseizoen meedoen? Laat dan hieronder je gegevens achter, dan informeren we je wanneer de najaarsregeling open staat. Op dit moment kun je wel nog meedoen aan de ontstening en vergroeningsregeling voor voortuinen.

Bekijk de zonekaart (PDF)

Ik ben geïnteresseerd in de najaarsregeling

Naam*
Adres*
Postcode*
Woonplaats*
Kadastraal perceelnummer*
Telefoonnummer*
E-mailadres*
Bij op bloesem © Frans Voncken

Voorwaarden aanplantregeling hagen en hoogstam

 • De regeling is alleen van toepassing in de gebieden die aangewezen zijn als hoogstamzones;
 • De regeling omvat het beschikbaar stellen van bomen met toebehoren (boombeschermingen en boompalen) en plantsoen;
 • De financiering wordt verzorgd door de gemeente Eijsden-Margraten (75%) en een eigen bijdrage van de deelnemer (25%);
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afhalen van het plantmateriaal en de realisering van de aanplant;
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de beplanting;
 • Stichting IKL heeft geen inboetplicht. Dit betekent dat beschadigd of dood materiaal niet wordt vervangen;
 • Bomen dienen minimaal 10 meter uit elkaar te staan en evenveel meters van bouwwerken of bestaande bomen;
 • Bomen dienen minimaal twee meter uit de erfgrens te staan, voor hagen is dit 50 centimeter;
 • De boomkeuze beperkt zich tot keuze op soort en niet op ras. De rassen die beschikbaar worden gesteld zijn met zorg uitgekozen passend bij het beeld van Zuid-Limburg. Ze hebben sierwaarde in bloei en gebruikswaarde in vruchten;
 • De haagkeuze beperkt zich tot meidoorn, haagbeuk en gemengde Limburgse haag;
 • Deelnemers verplichten zich tot het in stand houden van de bomen en hagen gedurende 10 jaar na aanplant;
 • Aanvragen worden afgehandeld op basis van binnenkomst totdat het budget op is. Het is daardoor niet uitgesloten dat deelnemers een aanvraag/bestelling hebben geplaatst, maar deze niet afgehandeld kan worden;
 • Na het versturen van een aanvraag ontvangt de deelnemer binnen drie werkdagen een online betaalverzoek. De deelnemer dient de betaling binnen een week te verrichten;
 • Na betaling wordt de deelname definitief en ontvangt de deelnemer per mail de afhaalgegevens;
 • Bij het niet naleven van de voorwaarden kan het gesubsidieerde bedrag teruggevorderd worden;
 • IKL zal de aanplant jaarlijks controleren in opdracht van de gemeente.
Bekijk ook: ontstening en vergroeningsmaatregelen voortuinen Eijsden-Margraten