IKL neemt plaats in Hippische Adviesgroep

De paardensector is economisch, ruimtelijk en maatschappelijk van groot belang voor de regio Limburg. Met een economisch belang van 175 miljoen per jaar een sector die er werkelijk toe doet. Dagelijks doen zich ook uiteenlopende vraagstukken voor. Daarom bundelen partners van de Stichting Limburg Paardensport hun krachten in de Hippische Adviesgroep. De MeetUp van Limburg…

Opening locatie IKL en Plattelandscoöperatie op Brightlands Campus Greenport Venlo

Op woensdag 6 november vond de officiële opening plaats van de nieuwe locatie van stichting IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen) en PC (Plattelandscoöperatie) in Villa Flora op Brightlands Campus Greenport Venlo. Voor de ongeveer 100 aanwezige genodigden was een minisymposium georganiseerd met als titel: De kracht van het landschap. IKL en PC bemachtigden met box 175…

Column: het wegkruis

Tegenwoordig hang ik er maar wat bij. Aan de rand van het veld, naast de weg of op een kruising. ’s Zomers helder afgetekend tegen een strakblauwe lucht en in het najaar even scherp maar droefgeestig tegen een loodgrijze hemel. Met regendruppels aan mijn doornenkroon.

Meer dan 800 vrijwilligers zetten zich in voor de leefomgeving van soorten tijdens Natuurwerkdag

Zaterdag 2 november namen 827 vrijwilligers deel aan de Natuurwerkdag, de grootste vrijwilligersactie in het groen. Dankzij de gezamenlijke inzet van vrijwilligers, die verspreid over heel Limburg op 39 locaties aan de slag gingen werd de leefomgeving van maar liefst 61 verschillende soorten verbeterd. Het was een echte herfstdag en daarom perfect om te snoeien,…