IKL organiseert begin volgend jaar een brede cursus in Leudal waarin het onderhoud van fruitboomgaarden centraal staat. Met deze cursus wordt iedereen met een boomgaard of diegene die geïnteresseerd is in het onderhoud, in de gelegenheid gesteld om de vaardigheden van snoei en onderhoud onder de knie te krijgen.

Al een aantal jaren wordt er in Leudal gebruik gemaakt  van een plantregeling die door de gemeente Leudal aangeboden wordt. Het gaat hier om de aanleg van landschappelijk groen in de vorm van loofbomen, heggen, bosschages en natuurlijk de hoogstam boomgaardjes die van oudsher de woonkernen een groene mantel geven.

Plantregeling
Inwoners van Leudal kunnen nog steeds gebruik maken van deze regeling. De regeling voorziet in het beschikbaar stellen van struiken en bomen met boompalen en boomkorf. Onderdeel van de regeling vormt ook een advies ter plekke en het opstellen van een plantplan met een deskundige van de stichting IKL.

Kennis opdoen
Verder wordt er via deze regeling aandacht besteedt aan het opdoen van kennis omtrent het onderhoud van de nieuwe elementen. Denk hierbij vooral aan het snoeien van fruitbomen. Dit is een vak op zich. Een appelboom snoei je anders dan een perenboom. Biologische ziektebestrijding. Hoe snoei je het vruchthout? Allemaal zaken die tijdens deze cursus aan de orde komen.

Verdere info en aanmeldingsformulier plantregeling

Aanmelden voor de cursus in Leudal
Aanmelden voor de cursus in Eijsden-Margraten