Stichting IKL heeft samen met de gemeente Gennep de website gennepbuiten.nl gelanceerd. Met de lancering van de nieuwe website biedt de gemeente Gennep inwoners in het buitengebied bijstand en financiële steun bij de ontwikkeling van een landschapsplan. Wie bijvoorbeeld een hoogstamboomgaard of nieuwe erfbeplanting wil aanleggen, kan simpelweg een aanvraag invullen op de site.

Volgens wethouder Jan Welles maakt Gennep het met gennepbuiten.nl een stuk makkelijker voor inwoners die in het buitengebied iets willen doen. Welles: ,,We waren op zoek naar een manier om te laten zien hoe mensen het moeten aanpakken. We hielpen al als iemand met een plan aanklopten, maar op deze manier is het veel toegankelijker.’’

Wie rondloopt met een idee voor zijn tuin, weiland of bosperceel, kan zich volgens Welles ook laten inspireren op de website. Daar zijn voorbeelden te vinden van ‘landschapsdromen’ die al gerealiseerd zijn. In Milsbeek zijn bijvoorbeeld hoogstamfruitbomen aangeplant. Daar zorgen beschermingskorven ervoor dat tussen de bomen dieren kunnen grazen zonder dat de bomen worden aangevreten.

Welles: ,,In het Schaafsebos in Heijen is door de eigenaren een oude grafheuvel zichtbaar gemaakt. En daar is het oorspronkelijke droge heideterrein teruggebracht. Bij dat project hebben enkele statushouders nog een groenopleiding gekregen. En in Milsbeek is met steun een struinpad aangelegd.’’

IKL behandelt de aanvragen die binnenkomen via de website en controleert en toetst deze op haalbaarheid en geldende regels. Na een positieve terugkoppeling volgt een bezoek ter plekke om het plan te bespreken. IKL werkt het volledige inrichtingsplan uit. Aanvragers zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en het beheer.

Meer informatie en inspirerende projecten die al zijn uitgevoerd in de gemeente Gennep kun je lezen op de website.