Over IKL

Visie en missie

Wij zijn dé stichting die uw landschapsdromen laat uitkomen. Door mensen te stimuleren met ons landschap aan de slag te gaan. Maar vooral ook door ideeën, initiatieven, partijen en geldstromen bij elkaar te brengen.

We zorgen voor een springlevend landschap als basis voor een gezonde en welvarende samenleving. Door mensen te helpen, te inspireren en te stimuleren, kansen te signaleren en het landschap op het netvlies te brengen. Voor iedereen die leeft in en van het Limburgse landschap.

Historie van IKL

Stichting IKL werkt al sinds 1981 aan de instandhouding van kleine landschapselementen in Limburg. Door gesubsidieerd landschapsbeheer werden twee maatschappelijke problemen opgelost. Enerzijds was er in Limburg door de sluiting van de kolenmijnen  werkloosheid, anderzijds kwam het karakteristieke cultuurlandschap onder druk te staan door grootschalige veranderingen in de landbouw. IKL vervulde van 1981 tot 2015 drie rollen: die van landschapsmakelaar (het bij elkaar brengen van partijen, initiatieven en geldstromen), kenniscentrum en van uitvoerder. De instandhouding van ons cultuurlandschap werd opgepakt met vele vrijwilligers en de eigen buitendienst. Daarbij stonden oude beheertechnieken zoals zeisen, knotten van wilgen, snoeien van fruitbomen en hakhoutbeheer hoog in het vaandel. Deze aanpak vond in alle Nederlandse provincies een navolging. Mede dankzij het werk van IKL en haar vele vrijwilligers blijft het cultuurlandschap met haar schat aan erfgoed, flora en fauna behouden voor de toekomstige generaties.