Jaarlijks werken duizenden mensen in het landschap. Dat zien we graag! We zien nog liever dat dit ook veilig gebeurt. IKL werkt al bijna 20 jaar volgens een Arbo-plan dat regelmatig vernieuwd wordt. Dat hebben we de afgelopen zomer ook gedaan. Met enkele aanpassingen kunnen we de activiteiten zoals we die in het verleden organiseerden nu blijven organiseren.

Het plan van aanpak helpt ook om werkdagen binnen de kaders van de Natuurbeschermingswet te organiseren. Nieuw is dat er expliciet aandacht is voor het voorkomen van Grensoverschrijdend Gedrag.

De afgelopen zomer vonden al twee informatieavonden plaats voor organisatoren van werkdagen. Vrijwilligers die hun activiteiten veilig willen organiseren kunnen dit met deze aanpak doen en ook inzichtelijk maken. Organisatoren kunnen contact met ons opnemen voor meer informatie.