Het karakter van Limburg
Loop, fiets of rij door het Limburgse landschap, dan kom je ze overal tegen: bakhuisjes, kruisen, kapellen, kalkovens en dorpspompen. Het zijn deze typische elementen die het landschap karakter geven. Ze dragen in belangrijke mate bij aan de identiteit van Limburg en de Limburgers. De betrokkenheid van mensen bij deze elementen is groot, wat zich uit in de vele betrokken vrijwilligers die helpen bij behoud en herstel van ons erfgoed. Om deze vrijwilligers te ondersteunen, en gemeenten te stimuleren dit ook te doen, heeft de  provincie Limburg de subsidieregeling Klein Limburgs Erfgoed opgesteld.

Inventarisatie kleinschalig erfgoed
Afgelopen jaar heeft IKL, in opdracht van de provincie Limburg, geïnventariseerd welke kleinschalige erfgoedprojecten er lokaal gewenst zijn. Het bleek dat de interesse om lokaal iets te doen met kleinschalig erfgoed groot is, er kwamen bijna 180 projecten, wensen en ideeën bij IKL binnen. Tachtig hiervan hebben daadwerkelijk hun project bij ons aangemeld, met een totale projectomvang van ruim 2,9 miljoen euro. Op basis van deze inventarisatie heeft de provincie de subsidieregeling opgesteld.

Subsidieregeling Klein Limburgs Erfgoed
Anders dan bij de inventarisatie gaat de opgestelde subsidieregeling alleen nog over het onderhoud en restauratie van erfgoed. Betrokkenheid van vrijwilligers bij het project is een vereiste. Iedereen die iets wil wat betreft onderhoud of restauratie van kleinschalig erfgoed kan een subsidieaanvraag indienen. U kunt dan 25% van de kosten gesubsidieerd krijgen.

Hulp bij de aanvraag
De subsidieregeling van de provincie is een uitstekende kans voor dorps- en wijkraden, natuurverenigingen, heemkundeverenigingen of individuele inwoners om werk te maken van projecten of ideeën die hen nauw aan het hart liggen. Wilt u ook aan de slag? IKL is, door de provincie gevraagd, om u te ondersteunen bij uw subsidieaanvraag. Wij hebben hiervoor een checklist gemaakt. Via deze checklist kunt u controleren of u in aanmerking komt voor subsidie en daarnaast geeft het 6 zaken weer die u nodig heeft om een aanvraag in te vullen. Als u deze 6 zaken bij de hand heeft kunt u contact opnemen met IKL zodat we samen de aanvraag door kunnen nemen voordat u het verstuurt naar de provincie.

Meer weten?
Neem dan contact op met Stichting IKL via 046-3030530 en vraag naar Henk van Kuijk of Leon le Mire, wij sturen u dan de checklist toe.