IKL en partners als VVV en gemeenten ontwikkelen momenteel de Grenslandroute. Ook partijen als provincie Limburg steunen dit initiatief. De Grenslandroute is een nieuwe manier om het unieke karakter van de Limburgse grensregio beleefbaar te maken.

We zijn reeds gestart met het ontwikkelen van een (wandel)route op en over de grens. Uitgangspunt is dat we niet alles nieuw ontwikkelen, maar vooral bestaande parels met elkaar gaan verbinden. De Grenslandroute gaat functioneren als economische hefboom voor de provincie Limburg en het grensgebied.

In de ontwikkeling van het programma worden wij ondersteund door het onderwijs. In dit kader gaan studenten van Maastricht University marktonderzoek uitvoeren. Het is immers van belang voldoende scherp te krijgen waar toekomstige gebruikers behoefte aan hebben. Denk hierbij enerzijds aan wandelaars en anderzijds aan toeristische ondernemers, gemeenten en andere partijen. Hen gaan we vragen welke specifieke elementen de Grenslandroute moet bevatten om voor hen meerwaarde te leveren.

Het onderzoek gebeurt in de periode november – december 2018. In januari 2019 zullen de studenten hun resultaten opleveren.

Neem voor meer informatie contact op met Léon Jongen l.jongen@ikl-limburg.nl / 06-51571704 of Dion Vanhommerig: d.vanhommerig@ikl-limburg.nl / 06-13886015.