Tijdens de jaarvergadering van de Plattelandscoöperatie op 22 oktober tekende Stichting IKL een intentieovereenkomst voor samenwerking met de Plattelandscoöperatie.

Beide organisaties zien kansen om elkaar aan te vullen en te versterken om zo landschapsbeheer en burgerparticipatie vorm te geven. Onder toeziend oog van velen die naar de Houbereij in Panningen kwamen, ondertekenden Peter van de Pas (voorzitter Plattelandscoöperatie) en Herman Vrehen (directeur IKL) de intentieovereenkomst.
De intentieverklaring heeft tot doel om efficiënter en doelgerichter te kunnen werken. Zo kunnen meer landschappelijke doelen gerealiseerd worden in het buitengebied van Noord- en Midden-Limburg. Door de krachten te bundelen kunnen de organisaties slagvaardig toewerken naar een toekomst waarbij de agrarische sector breed en in verbinding met de groene omgeving in de kijker wordt gezet.