Hedenmiddag heeft gemeente Simpelveld in samenwerking met Stichting Sprinthills en IKL het Uitvoeringsplan: “Simpelveld in de sporen van het Romeins verleden” gepresenteerd aan de pers.

Gemeente Simpelveld heeft een rijk Romeins verleden. Niet voor niets noemen we Vlengendaal, (ten zuiden van Bocholtz) ook wel de Romeinse vallei van Bocholtz. Die naam heeft de streek te danken aan de vele opgravingen die hier zijn gedaan.

Ongetwijfeld liggen er nog restanten die niet zijn ontdekt. Dat moet wel haast, want omstreeks 100 na Chr. lagen hier vier Romeinse villa’s, een grafveld en een Romeinse weg. Niet alleen een onmetelijke rijkdom voor archeologen, maar ook voor iedereen  die geïnteresseerd is in de geschiedenis van deze heuvelachtige streek aan het uiterste randje van Nederland.

Gemeente Simpelveld wil deze Romeinse sporen gebruiken als inspiratiebron voor de toeristische ontwikkeling van Bocholtz, door het verleden recreatief te ontsluiten, sporen uit het Romeins verleden zichtbaar te maken en ondernemers te stimuleren in het vinden van een verdienmodel. Om die resultaten te bereiken is samenwerking met tal van partijen belangrijk.

In het afgelopen half jaar hebben stichting Sprinthills, IKL, ondernemers, de Heemkundevereniging, regioarcheoloog Hilde Vaneste, studenten van Zuyd Hogeschool en RWTH Aachen, VVV Zuid Limburg en gemeente Simpelveld intensief samen gewerkt om een aantal ontwikkelingen in gang te zetten.

Het uitvoeringsplan wordt op 6 juli ter besluitvorming aan de gemeenteraad van Simpelveld aangeboden. Na goedkeuring zal er een prioritering van de in dit plan genoemde projecten plaatsvinden en zal gestart worden met de uitvoering.