In de ”Platform Geelbuikvuurpad & Vroedmeesterpad” nieuwsbrief worden de resultaten van de monitoring aan geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad van de seizoenen 2016 en 2017 besproken. In de volgende nieuwsbrief gaan we dieper in op de ontwikkelingen in de nieuwe herintroductiegebieden. De gegevens zijn door RAVON, Natuurbalans en door de leden van het Platform verzameld. De Nieuwsbrief is bedoeld voor leden van het Platform Geelbuikvuurpad en Vroedmeesterpad, terreinbeheerders & -eigenaren en geïnteresseerden.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Platform Geelbuikvuurpad en Vroedmeesterpad in Limburg. Het Platform bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers, beleidsmakers, natuurbeschermingsorganisaties, particuliere terreineigenaren, bedrijven en natuuronderzoekers, die een bijdrage kunnen en willen leveren aan het herstel en duurzaam behoud van leefgebieden van de geelbuikvuurpad en de vroedmeesterpad in Limburg. Het Platform is opgericht in 2000 op initiatief van de Provincie Limburg. De coördinatie van het Platform vindt plaats door Ecologisch Adviesbureau Natuurbalans Limes Divergens BV, Stichting RAVON en de Stichting IKL. Deze Nieuwsbrief is uitgebracht in het kader van het project “Vrijwilligersnetwerken Soortenbescherming”.

Lees de nieuwsbrief