Natuurlijk kapitaal, een begrip dat ingeburgerd raakt. Wat is het eigenlijk en wat kunnen we zelf doen? De stichtingen IKL en Natuurrijk Limburg organiseren de komende maanden diverse workshops door de hele provincie. Hierbij gaan we dieper in op het belang van de landschapselementen voor het natuurlijk kapitaal. Door op een andere manier te kijken naar beheer en ook door de omgeving mee te nemen, kan soms op een eenvoudig manier een positieve bijdrage geleverd worden.

Onder natuurlijk kapitaal verstaan we de natuurlijke hulpbronnen die ons ter beschikking staan, specifiek de biodiversiteit en de ecosystemen. Denk hierbij aan het zelfreinigend vermogen van de bodem, water en lucht, maar ook de mogelijkheden om te ontspannen via de groene recreatie, het verbouwen van ons voedsel, de verkoeling die groen brengt tijdens de warme dagen, het vasthouden van water waardoor minder erosie optreed, zomaar enkele voorbeelden.

Een bijdrage leveren aan ons natuurlijk kapitaal kan vaak op een simpele manier. Een paar voorbeelden: knip een heg breder en hoger, vogels zullen dankbaar gebruik ervan maken door nesten te bouwen, laat ook één struik uitgroeien, hier komen dan massa’s insecten op af. In de fruitboomgaard kunnen nestkasten beschikbaar gesteld worden voor vogels, bijen en wellicht de egel en laat die dode boom gerust een jaar langer staan, de specht is u dankbaar. Grenst uw haag aan een stuk landbouwgrond? Dan zijn er wellicht afspraken te maken over het bloemrijk maken aan uw zijde en aan de andere kant. Onderzoek wijst uit dat door het toenemen van roofinsecten minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn in de akker. Het zijn allemaal kleine bijdragen, verwacht geen wonderen, maar bij elkaar zorgen ze er mee voor dat onze (groene) leefomgeving beter wordt en bijvoorbeeld de kosten voor gezondheidszorg of waterwinning iets minder worden.

Mensen die geïnteresseerd zijn nodigen we uit om te kijken op de agenda van www.buitenkrachtlimburg.nl. U kunt zich dan bijvoorbeeld inschrijven voor de workshop van 8 juni, het verschil van bemesting, vast, vloeibaar of niet, op grasland of die van 10 of 17 juni, ecologie als meerwaarde voor de fruitteelt. Er zijn nog veel meer workshops te vinden en er komen er nog bij.